මාතෘ මරණ වලින් 55% වළක්වා ගැනීමට තිබු ඒවා.


January 28, 2018 6:42 am

මාතෘ මරණ වලින් 55% වළක්වා ගැනීමට තිබු ඒවා.

ශී‍්‍ර ලංකාවේ 2016 වර්ෂයේ මාතෘ මරණ පිළිබඳ සමාලෝචන වාර්තාව පසුගියදා නිකුත් වුණා.
මාතෘ මරණ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් දරු ප‍්‍රසුතියේදි සිදුවන හෝ පසු ප‍්‍රසුති මරණ. ශී‍්‍ර ලංකාවේ මාතෘ මරණ අනුපාතය සජිවි දරු උපත් ලක්ෂයකට 33.8 ක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ. එය දකුණු ආසියානු කලාපයේ හොඳම මාතෘ මරණ අනුපාතය.
ඒ උනත් මේ මාතෘ මරණ ගැන වාර්තාව පෙන්වා දෙන කරුනු දිහා බැලූවම අපිට තේරුම්ගන්න පුළුවන් කාරණය තමයි මේ අනුපාතය තවත් හුඟාක් අඩු කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙන බව.
මේ බලන්න
මාතෘ මරණ වලින් 68% ක් ම විවිධ මට්ටමේ ප‍්‍රමාද වීම් නිසා සිදු වී ඇත.
43% ක් තුනක් මව්වරු විසින් නිසි වෙලාවට වෛද්‍යඋපදෙස් හෝ ප‍්‍රතිකාර ලබා නොගැනීම නිසා සිදු වී ඇත.
40% ක් පමණ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වල ප‍්‍රමාද වීම් නිසා සිදු වී ඇත.
17% ක් පමණ නිසි පවුල් සැලසුම් ක‍්‍රම භාවිතා නොකිරීම නිසා සිදු වී ඇත.
55% ක් වළක්වා ගත හැකිව තිබු මරණ වේ.
මාතෘත්වය පිළිබඳ අපගේ ගෞරවය රටක් ලෙස පෙන්විය හැක්කේ වැළැක්විය හැකි මාතෘ මරණ වළක්වා මාතෘ මරණ අවම මට්ටමකට ගෙන ඒම මගිනි.
එය හුදෙක් වෛද්‍ය ක්ෂත‍්‍රයේ කාර්යයක් නොවේ. ඒ සඳහා පවුල් මට්ටමේ හා ගම් මට්ටමේ කැපවීමක්ද අවැසිය. ගර්භනි මව්වරු වෙනුවෙන් යම් දූත සේවාවක් දියත් කිරීම ගැන සිතිය නොහැකිද ?
jesustodaysl  48 සතිය 2018 ජනවාරි 28

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696