මෙනෙහිකිරිම් ඔක් 13


October 12, 2017 6:37 am

ඔක්තෝම්බර් 13 වෙනි සිකුරාදා
පොවෙල් 1:13-15, 2:1-2 ලූක් 11:15-26
ජොවෙල් දිවැසිවරයා දෙවියන් තුළින් ප‍්‍රබල පණිවුඩයක් අනාවරණය කර ගනී. හමුදාවක් පෝෂණය කරන්නේ ඊට විරුද්ධව තවත් හමුදාවක් කැඳවයි. එහෙයින් හමුදාවක ට ක‍්‍රියාත්මක වීමට සිදුවන්නේ මිනිසුන් හෝ සොබාදහම ආරක්ෂා කරන්න නොවේ. නමුත් ආරක්ෂාව නාමයෙන් විනාශ කිරීමටය. එහෙයින් භේද අවුලන පිණිස අප නිතර කතා කරන වචන ගැන දෙවරක් සිතන්න. අප නිතර කියවන පුවත් පත් ගැන දෙවරක් සිතන්න. හිත මිත‍්‍රාදින් එකතු වී කතා කරන කේලාම් මාතෘකා ගැන දෙවරක් සිතන්න. කේලාම් ප‍්‍රකාශන තම සිතට සහනයක් ගෙන දෙන්නෙක් ද ? දිගුකාලීන භේදයකට මුල පුරන්නේ ද ? භේද තිබිය යුත්තේ නරක දේ ට විරුද්ධවය. විනාශකාරි සිතුවිලි හා ක‍්‍රියාකාරකම් වලට විරුද්ධවය. අද භේදයන් අවුලන ආයතන ලෙස ආගම ඉදිරියට පැමිණ ඇත. කරුණාකර සැබෑ ධර්මය සොයාගන්නට වෙහෙස ගන්න.

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696