මෙනෙහිකිරිම් ඔක් 11


October 11, 2017 7:21 am

ඔක්තෝම්බර් 11 වැනි බදාදා
දේව වචනය හා දේව කරුණාව නොලැබු නිනිවයේ ජනතාවට ආදරය දක්වමින් ඔවුන් වෙත දේව පණිවුඩය ගෙන යන්නට දෙවියන් වහන්සේ ජොනාව තෝරා ගත්තේ ඔහුගේ උදාසීන බව නොතකාය. මේ ලෝකයේ කොතැනක හෝ මිනිසුන් හට සාගින්න, පීඩාව, යුධ බිය, මරණය ඇති වන විට පේන ස්වර්ගීය පියාණන්ට ඔවුන් හැම දෙනාම ගැන දුක දැනුනා. ජේසු තුමාට අලූත් යාච්ඥාවක් තම ගෝලයන්ට උගන්වන්නට සිදු වූයේ තෝරාගත් ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක් වන තමන් ට පමණක් අවශ්‍ය කරන, නිදහස. සාමය. ආහාර, ඉඩම් වැනි දේ ලබා දෙන ලෙසයි. අද දවසේ අපේ යාච්ඥාව, ප‍්‍රාර්ථනාව, සිහිනය වෙනස් විය යුතු නැද්ද ?

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696