මෙනෙහිකිරිම් ඔක් 10


October 10, 2017 6:52 am

ඔක්තෝබර් 10 වැනි අඟහරුවාදා

ජෝනා 3:1-10 ලූක් 10:33-12
බයිබලය කියවීමට කතෝලිකයා හට අවසර ලැබුණේ 1965 දීය. එතැන් සිට වත් අපට දේව වචනයේ මඟපෙන්වීම ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදා කර ගැනීමට ඉඩ ලැබී තිබුණි. ඒත් අද දවසේ අපේ ආකල්ප ගොඩනැගී ඇත්තේ බහුතරගේ මතය අනුවයි. ඒ නිසා අපට මුස්ලිම් සහෝදර, සහෝදරියන් පවා අකැප ජන කොටසකි. ඔවුන්ගේ වෙළඳ සැල් වලින් භාණ්ඩ මිලදි නොගන්න, ඔවුන්ට ඉඩම නොදෙන්න, යන්න බහුතරයේ ම මතය වී ඇත. කතෝලික දේවස්ථාන වල පවා මෙම මතය තහවුරු වන අයුරින් කිතුනු ඇදහිලිවන්තයින හට බණ දේශනා කරති. ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේ අපට කියන්නේ මනස්ථාපනය වී සිත වෙනස් කර නොගතහොත් ආකල්ප වෙනස් නොකරගතහොත් නිනිවයේ සිටි ජනතාවට වඩා උද්දච්ච ජනතාවක් වී විනාශය කරා මුළු සමාජයම ගෙන යෑමට කිතුනුවන් වන අපත් දායකයන් වනු ඇත.

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696