මෙනෙහිකිරිම් ඔක් 09


October 9, 2017 6:47 am

2017 ඔක්තෝම්බර් 9 වෙනි සඳුදා

ජෝනා 1:1-17, 2:10 ලූක් 10:25-37
අපට අසල්වැසියා යනු අපේ නිවස අවට අපේ ගමේ, අපේ ජාතියේ කෙනෙක් යැයි සම්මතය වී ඇත. එහෙත් කී ජේසු තුමාට අසල්වැසියා යනු තම ජාතියේම එනම් ජුදා ජාතියට අයත් නොවන එපමණක් නොව දිගු කලක් සිට සතුරු යැයි සම්මත වී ඇති සමරිකානුවරුන්ය. ඒ නිසා උන්වහන්සේ තම සතුරු ජාතියේ පුද්ගලයා ට යහපත් යැයි විශේෂයෙන් හඳුන්වයි. එනම් දෙවියන්ට ප‍්‍රසන්න ක‍්‍රියාව සිද්ධ කරන්නේ ලෙවිවරයා හෝ පූජකයා වැනි ආගමික ප‍්‍රභූන් නොවේ.
අද කිතුනු අප එකතු වන මඩු පල්ලියේදි හමුවන දෙමළ කිතුනුවන් පවා සතුරන් ලෙස සලකයි. ඔවුන් දෙස පිළිකුල් සහගත ලෙස රවා බලයි. ආගමික යැයි සිතන අපට අපේ අසල්වැසියා වන්නේ කවරෙක්ද යන්න නිවැරදිව සොයා ගැනීමට ජේසු තුමා අපට අද අභියෝග කරයි.

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696