මෙනෙහිකිරිම් ඔක් 05


October 5, 2017 6:14 am

දිනපතා දේව වචනය මෙනෙහි කිරිම්
05 බ‍්‍රහස්පතින්දා
‘‘වග වලසුන් මැදට බැටළු පැටවුන් යවන්නාක් මෙන් මම ඔබ යවිමි’’ ශ‍්‍රාවකත්වයේ. පේ‍්‍රරිත බව කැඳවීම එයයි. මේ විෂම ලෝකය තුළ නෙළුමක්ව සුපිරිමයි. ‘‘එසේම සමිදුනි මම යමියි’’ පිළිතුරු දෙනවාද ඔබ ?
දෙවි මහෝත්තමයාණන්ගේ විමුක්තිදායක පණිවිඩය ගැබ්ව ඇති දේව වචනයේ අධ්‍යාත්මික හරය පහදාදීම කිතුනු ශ‍්‍රාවකයාගේ පූජනීය කාර්යභාරයකි. මන්ද දේව වචනය තුළ දෙවි මහෝත්තමයාණන්ගේ ස්වභාවයත් උන්වහන්සේගේ ගැලවීමේ සැලැස්මත් ප‍්‍රකාශවන හෙයිනි. දේව වචනයට සවන් නොදීම හා එය නොසලකා හැරීම ජීවිතය අරමුණකින් තොරව අයාලේ යාමට හේතුවේ.
* අප දේව වචනය කියවනවාද? අන් අයට පහදා දෙනවාද?
* දේව වචනය තුළ අපට දෙවිඳුන් හමුවනවාද?


© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696