මෙනෙහිකිරිම් ඔක් 06


October 6, 2017 5:58 am

2017 ඔක්තොම්බර් 06 දා

අපේ ජීවිතවල දියුණුව වෙනුවෙන්, සතුට වෙනුවෙන්, සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් බොහෝදේ දෙවිඳුන්ගෙන් ලබා ඇත්තෙමු. අපි හඹායන ඉලක්කයන්, සිහින සැබෑ කරගන්නටද නිරන්තරයෙන්ම භක්ති අභ්‍යාසයන්හි යෙදෙමින් සිටිමු. දේව වරප‍්‍රසාදයෙන් අප ලබන ජයග‍්‍රහණයන්ගෙන් උදම්ව ජයග‍්‍රහණයේ උත්පාදකයාණන් අමතක කිරීම හා නොසලකා හැරීම අප අතර සුලභව දක්නට ලැබෙන්නෙකි. මිනිසාගේ දුෂ්ටකම ජේසු සමිදාණන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක්වේ.
* දෙවිඳුන්ට අප කෘතගුණ දක්වනවාද? අප ලබාඇති ජයග‍්‍රහණයන් පොදු යහපත වෙනුවෙන් බෙදාගන්නට අප කෘතඥ වි ඇත්ද?
’‘එම්බා කොරාශිතය ඔබට වන විපතක මහත’’
මනස්ථාපනය වී නිවැරදි මඟට හැරි ජීවත් නොවන මිනිසා, මිසම රට ලෝකය විනාශයට පත් වේ.

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696