පාප්තුමන් ආදිවාසි ප‍්‍රජාවක් වෙනුවෙන් හඬ නගති.


February 4, 2018 7:01 am

පාප්තුමන් ආදිවාසි ප‍්‍රජාවක් වෙනුවෙන් හඬ නගති.

අධිපතිවාදි පාලන තන්ත‍්‍රයන්ගෙන් හා ජාතිවාදි ආගම්වාදි කණ්ඩායම් වලින් බැටකන ජන ප‍්‍රජාවන් වෙනුවෙන් නිරතුරු හඬ නගන ප‍්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් නොබොදා උතුරා මෙසපොතේමියානි කලාපයේ සුළුතර ආදිවාසි ප‍්‍රජාවක් වන යසිම් ජනතාවගේ අයිතින් සුරැුකිය යුතු බවත් ඔවුන්ට එරෙහිව කෙරෙන මිලේච්ඡු පීඩාවන් නතර කළ යුතු බව ප‍්‍රකාශ කළේය.
එතුමෝ මේ අදහස් ඵල කරනු ලැුබයේ තම අයිතින් වෙනුවෙන් හඬ නැගීම නිසා සිරියාවේදි හා ඉරාකයේදි පීඩාවට පත්ව දැනට ජර්මනියට සංක‍්‍රමනය වී සිටින යසිම් ප‍්‍රජාවගේ නියෝජිතයන් පිරිසක් වතිකානුවට පිළිගනිමිනි.
”මුග්ධ හා අමානුෂීක මිලේච්ඡුත්වයක අහිංසක වින්දිතයක්” ලෙස එම ජනතාව හඳුන්වා දුන් එතුමෝ නැවත නැවතත් තමන් යසිම් ප‍්‍රජාවගේ අයිතින් වෙනුවෙන් ලෝකය අවදි කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නා බවද ප‍්‍රකාශ කළහ.
කුර්දි අනුගාමි ආගමික ප‍්‍රජාවක් ලෙස ඔවුන්ව ඉවත් කිරීමට කිසිවෙකුට කිසිදු බලයක් නැතැයි කී ප‍්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් ලොව පුරා තවමත් තම ආගමික විශ්වාසය නිසා පීඩාවට පත්වන විවිධ ඇදහිලි වලට අයත් ඇදහිලිවතුන් සිටින බවටත් මේ තත්වය වෙනස්වීම සාමය සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය බවත් අවධාරණය කරන ලදී.
jesustodaysl  49 සතිය 2018  පෙබරවාරි 04
 

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696