නත්තල් ඌරා

‘නත්තලට මරන ඌරා වගේ’ වැනි...

Read more ...
ඉරුදින සුපුවත - දවනු නොලබන නොබොල් අැදහිල්ලකට

"සෙනඟ තවත් අයුතුකම්...

Read more ...
මානව හිමිකම් දේව ධර්මය

සෑම මිනිසෙකු ගැහැනියක තුළම...

Read more ...
ජාතිවාදි ජනපදකරණය නවතනු !

මිත්‍රවරුනි අද අපි මෙහි...

Read more ...
දෙවිඳුන්ගේ අැසින් බලමු "අර්බුදය කුමක්ද ? කළ යුත්තේ කුමක්ද ?"

“අන්ධකාරයේ නිශ්ඵල ක්‍රියාවලට හවුල් නොවී ඒවා එළි කරන්න....

Read more ...
මන්නාරමේ මළවුන් කියන සාක්කී.

Jesustodaysl හී අපි දිගින්...

Read more ...
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව සහන් එළියකි.

අග විනිසුරුවරයා තමා...

Read more ...