වැඩ කරන ස්ත්‍රීන් ගැන කිතුනු කාන්තා සංවිධාන විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දී අැති අවධානය ගැන කිව්වොත් එවැන්නක් නැති තරම්. ස්ත්‍රීය කෙරෙහි පමණක් නොවෙයි, පැවිදි ස්ත්‍රීන් කෙරෙහිද අැත්තේ ඉතා අඩු තක්සේරුවක්.

මෙම ලිංගික හිංසනය පොදු ප්‍රවාහනයෙන් රැකියා හා අධ්‍යාපනය සඳහා ගමන් ගන්නා ගැහැණු ළමුන් හා කාන්තාවන්ගේ එම කටයුතු බිඳ වැටීමට බාධාවක් බව පැහැදිලිය. ඊටත් වඩා මෙය අශික්ෂිත තත්වයකි.

ඝාතනයට දින දෙකකට පෙර මාධ්‍ය විසින් අැය හා කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදි අැය පවසා තිබුණේ. "ප්‍රතිකාර කිරීම පිරිමින්ගේ රැකියාවක් පමණක් නාෙවන බවයි" ස්ත්‍රියක ලෙස යුධ බිමක වැඩ කිරීම අමුතු දෙයක් නොවන බව පෙන්වා දුන් මේ 20 හැවිරිදි යුවතිය සමඟ තවත් යුවතියන් රැසක් සේවය කරන බව වාර්තා වේ.

මෙම පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගෙන් විමසු විට එතුමා ප්‍රකාශ කර තිබුනේ කාන්තාවන් යනු පිරිමින් අභිබව ගිය දක්ෂතා අැති පිරිසක් වන බවයි.

"ගැහැණිය අහිංසාවේ ජීවමාන පිළිබිඹුවයි. අහිංසාව යනු අසීමිත ප්‍රේමයයි. එයින් අදහස් වන්නේ දුක් වේදනා දැරිමෙහිලා අැති අසීමිත හැකියාවයි. මිනිසාගේ මව වූ ගැහැණිය මිස මේ හැකියාව ඉතා ඉහළම ප්‍රමාණයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ කවරෙක්ද ?