යාපනය බලා යන බොහෝ දෙනෙකුගේ එක් නවාතැනක් වන්නේ නල්ලූර් කෝවිල අසල රියෝ අයිස්ක්‍රීම් වෙලඳ සැලය. ළමා ලපටි පමණක් නොව වැඩිහිටියෝද විවිධ රසයෙන් ප්‍රමාණයෙන් මිලෙන් යුතු රියෝ අයිස්ක්‍රීම් රස විඳින්නේ යාපනයේ ගමනේ මිහිරි මතකයක් හදට තුරුළු කරගනිමිනි.

ලෝකය තුල ගැහැණිය

කිතු තුමන් එදා සමාජයේ ස්ත්‍රිය සම්බන්ධයෙන් දැරු ආකල්ප අතීශය රැඩිකල් එකක් වූණා.. පිඩිතයාව තෝරා ගැනිමේ ක්‍රිස්තු පිළිවෙතට අනුව ස්ත්‍රිය පිඩිතයෙක් ලෙස හදුනා ගැනුණු බවයි දැකිය හැක්කේ...
- ලෝක ජනගහනයෙන් 50% ගැහැණු
- ලෝකයේ කාර්්‍යයන්ගෙන් 66% කරන්නේ ගැහැණු
එත් ,
ලෝක ආදායමෙන් 10%යි ඔවුන්ට අයිති.
ලෝක වත්කම් වලින් 1%යි ඔවුන්ට අයිති.

අප ඉතා මෑතක කියවු පොතක පහත අදහස පැහැදිලි ලෙස ලියා තිබුණි. 

“ක්‍රිස්තියාකිය ස්ත්‍රීය සලකන්නේ දෙවැනි ගනයෙහිලා ය. ස්ත්‍රීය පුරුෂයාගේ ඉල ඇටයෙන් දෙවිදුන් සැදු බව ඔවුන්ගේ පිළිගැනීමයි. එසේම පාපයට පුරුෂයාව පෙළඹුවේ ස්ත්‍රිය බවද ක්‍රිස්තියානිය උගන්වයි”

දරුවන්ගේ පෝෂණය පිළිබඳ මූලිකව වගකිම ගන්නේ මව්වරුන්ය. එසේ කීම පියවරුන් වගකීමෙන් නිදහස් කිරිමක් නොවේ. ලෝක ළමා දිවිය අන්ත දෙකක හිර වී ඇත. ඒ අන්ත දෙකම පෝෂණය ප්‍රශ්න වෙති.

ගැහැනු ළමුන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය ළමා දිනය හෝ කාන්තා දිනය මෙන් ජනතාව අතර කථාබහට ලක් නොවේ. නමුත් එය ඉතා අත්‍යාවශ්‍ය කථා බහකට නිමිත්තක් කර ගත හැකිය.