සාහිත්‍ය මාසය නිමා වී කියවීමේ මාසය ආරම්භ වී තිබේ. සාහිත්‍ය ලෝකය තුළ ස්ත්‍රී දායකත්වය කෙබඳුද ? මේ පිළිබඳ අල් ජසිරා රූපවාහිනි සේවය කළ සොයා බැලීමකට අනුව ඔවුන් පවසන්නේ සාහිත්‍යකරණයේ යෙදෙනන්ගෙන් වැඩීම පංගුව හිමිව ඇත්තේ ස්ත්‍රීන්ට බවයි.