"දරුවාට තවම එක් දිනක් පමණයි. එහෙත් දෙවිඳු අාලෝකයත් මදහසත් ඔහුගේ වතින් අපට කථා කළා. ඔහු රැක ගන්න. ඔහු අප සියල්ලන් රැකදෙනු අැත." ඔවුන් එහෙම පවසා කොටළුවන් මත නැග යන්නට ගියා. අප එවක් පටන් කවරදාවත් ඔවුන් දුටුවේ නැහැ.

අවි දරන පුරුෂ ත්‍රස්ථවාදින් මේ නිරායුධ යොවුන් යුවතියට කොරතම් බයද කියලා ඉන් ප්‍රකාශ වෙනවා. ගැහැනියක් සතු ශක්තිය. ඉදිරියේ දුරවල වෙත පිරිමි ගැහැනියට යටපත් කරන්න හඳන්නේ බාහු බලයෙන් ආයුධ බලයෙන්. ස්තී‍්‍රයක් ලෙස සාමය උදෙසා කොයිතරම් මෙහෙවරක් කළ හැකිද යන්න ඇය ලොවට කියා දෙනවා.

ස්තී‍්‍රන්ගෙන් තොර චතාරිකයක් ශුද්ධ ලියවිල්ල තුළින් හඳුනාගත නොහැකි වූවද අදත් පල්ලි තුළ සිදුවන චතාරික වත්පිළිවෙත්, වැඩසටහන් තුළ ස්තී‍්‍රට ඇත්තේ ඉතා අල්ප ඉඩකඩකි.

“ඔවුන්ගේ අධ්‍යයනට ලක් වු කාන්තා මිනිමැරිම් 243 කින් 128 කම අපරාධකරුවා එම කාන්තාවගේ නිත්‍යානූකූල සැමියාය. එනම් 50% කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් කාන්තාවන් මරණයට පත් වී ඇත්තේ තම නිත්‍යානූකූල සැමියා අතිනි.”

යුද්ධයෙන් අතුරුදහන් වු තම දරුවන් පිළිබඳ පිළිතුරක් ඉල්ලා වව්නියාවේ හා කිලිනොච්චියේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ මව්පියන් හා ඥාතින් විසින් ආරම්භ කළ උපවාසයට වසරක් සම්පූර්ණ වී තිබේ.

එහෙත් රාජය නිහඬය. අතුරුදහන් වූවන්ගේ කොමිසම අක්‍රියය. බහුතර සිංහල ආණ්ඩුවට ඇත්තේ ‘බලය’ පිළිබඳ ගැටළුය. ඔවුන්ට උතුරේ අම්මලා දවස් තුන්සිය හැටපහක් ඉක්මවන තෙක් කරන උපවාසය අදාල නැත.