මෙම පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගෙන් විමසු විට එතුමා ප්‍රකාශ කර තිබුනේ කාන්තාවන් යනු පිරිමින් අභිබව ගිය දක්ෂතා අැති පිරිසක් වන බවයි.

"ගැහැණිය අහිංසාවේ ජීවමාන පිළිබිඹුවයි. අහිංසාව යනු අසීමිත ප්‍රේමයයි. එයින් අදහස් වන්නේ දුක් වේදනා දැරිමෙහිලා අැති අසීමිත හැකියාවයි. මිනිසාගේ මව වූ ගැහැණිය මිස මේ හැකියාව ඉතා ඉහළම ප්‍රමාණයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ කවරෙක්ද ?

ජුසේ තුමන් තුළ දහඩිය වගුරන මිනිසෙකු දකින්නත්, මරිමව් තුල මල් කුමරියක දකින්නනත්, කිතුනුවෝ පෙළඹුනේ කෙසේද ? කවදා සිටද ?

"දරුවාට තවම එක් දිනක් පමණයි. එහෙත් දෙවිඳු අාලෝකයත් මදහසත් ඔහුගේ වතින් අපට කථා කළා. ඔහු රැක ගන්න. ඔහු අප සියල්ලන් රැකදෙනු අැත." ඔවුන් එහෙම පවසා කොටළුවන් මත නැග යන්නට ගියා. අප එවක් පටන් කවරදාවත් ඔවුන් දුටුවේ නැහැ.

අවි දරන පුරුෂ ත්‍රස්ථවාදින් මේ නිරායුධ යොවුන් යුවතියට කොරතම් බයද කියලා ඉන් ප්‍රකාශ වෙනවා. ගැහැනියක් සතු ශක්තිය. ඉදිරියේ දුරවල වෙත පිරිමි ගැහැනියට යටපත් කරන්න හඳන්නේ බාහු බලයෙන් ආයුධ බලයෙන්. ස්තී‍්‍රයක් ලෙස සාමය උදෙසා කොයිතරම් මෙහෙවරක් කළ හැකිද යන්න ඇය ලොවට කියා දෙනවා.