දරුවන්ගේ පෝෂණය පිළිබඳ මූලිකව වගකිම ගන්නේ මව්වරුන්ය. එසේ කීම පියවරුන් වගකීමෙන් නිදහස් කිරිමක් නොවේ. ලෝක ළමා දිවිය අන්ත දෙකක හිර වී ඇත. ඒ අන්ත දෙකම පෝෂණය ප්‍රශ්න වෙති.

ගැහැනු ළමුන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය ළමා දිනය හෝ කාන්තා දිනය මෙන් ජනතාව අතර කථාබහට ලක් නොවේ. නමුත් එය ඉතා අත්‍යාවශ්‍ය කථා බහකට නිමිත්තක් කර ගත හැකිය.

සාහිත්‍ය මාසය නිමා වී කියවීමේ මාසය ආරම්භ වී තිබේ. සාහිත්‍ය ලෝකය තුළ ස්ත්‍රී දායකත්වය කෙබඳුද ? මේ පිළිබඳ අල් ජසිරා රූපවාහිනි සේවය කළ සොයා බැලීමකට අනුව ඔවුන් පවසන්නේ සාහිත්‍යකරණයේ යෙදෙනන්ගෙන් වැඩීම පංගුව හිමිව ඇත්තේ ස්ත්‍රීන්ට බවයි.