පුරුෂයා ස්ත්‍රීයට දෙවියන්ගෙන් ලැබෙන සහය වන්නේ නම් ස්ත්‍රීයට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වයක් තිබිය නොහැකිය. සහකාරබවේ දේව ධර්මය අාත්මියකරණය කිරීමට හැකි සෑම උත්සහයක්ම ගත යුතුව අැත. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ දේව ධර්ම කතිකාව මතුකර ගැනීමට ගිහි පැවිදි ස්ත්‍රීන් මෙන්ම පුරුෂයින්ද ක්‍රියා කළ යුතුව අැත. දේව මෑණියන්ට යාච්ඥා කරන කිතුනුවන්ට ස්ත්‍රීන්ගෙන් 1/3 ක් දෙනෙකු දිවි නසා ගන්නේ සමීප සහකරුගේ ප්‍රචණඩත්වය නිසාය යන කාරනය ගැඹුරු මහස්ථාපයකට හා ක්‍රියාකාරිත්වයට කැඳවිය යුතුය.

සැබැවින්ම සිංහල ජාතිවාදින් අතුරුදහන් වුවන්ගේ කාර්යාලය අැති කිරීමට පවා මාරාන්තික විරෝධයක් දැක් විය. දෙමළ ජනයාගේ ප්‍රශ්නය විසදීමට වර්ගවාදි සිංහලයින් කැමැති නැත.

වැඩ කරන ස්ත්‍රීන් ගැන කිතුනු කාන්තා සංවිධාන විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දී අැති අවධානය ගැන කිව්වොත් එවැන්නක් නැති තරම්. ස්ත්‍රීය කෙරෙහි පමණක් නොවෙයි, පැවිදි ස්ත්‍රීන් කෙරෙහිද අැත්තේ ඉතා අඩු තක්සේරුවක්.

මෙම ලිංගික හිංසනය පොදු ප්‍රවාහනයෙන් රැකියා හා අධ්‍යාපනය සඳහා ගමන් ගන්නා ගැහැණු ළමුන් හා කාන්තාවන්ගේ එම කටයුතු බිඳ වැටීමට බාධාවක් බව පැහැදිලිය. ඊටත් වඩා මෙය අශික්ෂිත තත්වයකි.

ඝාතනයට දින දෙකකට පෙර මාධ්‍ය විසින් අැය හා කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදි අැය පවසා තිබුණේ. "ප්‍රතිකාර කිරීම පිරිමින්ගේ රැකියාවක් පමණක් නාෙවන බවයි" ස්ත්‍රියක ලෙස යුධ බිමක වැඩ කිරීම අමුතු දෙයක් නොවන බව පෙන්වා දුන් මේ 20 හැවිරිදි යුවතිය සමඟ තවත් යුවතියන් රැසක් සේවය කරන බව වාර්තා වේ.