අප ඉතා මෑතක කියවු පොතක පහත අදහස පැහැදිලි ලෙස ලියා තිබුණි. 

“ක්‍රිස්තියාකිය ස්ත්‍රීය සලකන්නේ දෙවැනි ගනයෙහිලා ය. ස්ත්‍රීය පුරුෂයාගේ ඉල ඇටයෙන් දෙවිදුන් සැදු බව ඔවුන්ගේ පිළිගැනීමයි. එසේම පාපයට පුරුෂයාව පෙළඹුවේ ස්ත්‍රිය බවද ක්‍රිස්තියානිය උගන්වයි”

 

මේ පොත ලියවි වසර 20 ක් පමණ වන අතර කිසිවෙකු එහි සඳහන් ඉහත අදහස අභියෝගයට ලක් කර නැත. ස්ත්‍රීයගේ වටිනාකම ගැන වන කිතුනු දේව ධර්මය හඳුන්වාදීමට, ජනගත කිරීමට අපට නොහැකි වී ඇති බවට කදීම සාක්ෂියකි මේ උපුටා ගැනීම. එය ලියු කෙනා ක්‍රිස්තියානිය හරිහැටි දන්නේ නැතැයි කීමෙන් පහසුවෙන් මේ වැරදි අදහස මඟහැර යා හැකි නමුත් එමගින් නිවැරදි දෙව් දහම ජනගත නොකිරිමේ වරදින් කිසිවෙකුට නිදහස් විය නොහැකිය.

ස්ත්‍රීය පිළිබඳ දේව ධර්මය ගැන ඉහත සටහන තැබීමට සිදුවූයේ ශ්‍රී ලංකාව ස්ත්‍රී පුරුෂ පරතරය පිළිබඳ ගෝලීය දර්ශකයේ එන්න එන්නම පල්ලම් බැසීම ගැන කල්පනා කරන විටදීය. රටවල් 144 ක් ඇසුරින් ලෝක ආර්ථික සංසදය සකස් කරන ස්ත්‍රී - පුරුෂ පරතරය පිළිබඳ ගෝලීය දර්ශකය අනුව 2016 ශ්‍රී ලංකාව 100 වන ස්ථානයේ සිට 2017 දී 109 ස්ථානය දක්වා පල්ලම් බැස ඇත.

මේ දර්ශකය සකස් කරන්නේ ස්ත්‍රී හා පුරුෂ පක්ෂය

1 ආර්ථිකයට කරන දායකත්වය
2 අධ්‍යාපන අවස්ථා
3 සෞඛ්‍ය හා සුරක්ෂිතභාවය
4 දේශපාලන බලගැන්වීම.

යන කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමිනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මේ පරතරයට එක් උදාහරණයක් විරැකියාව ඇසුරින් හඳුනාගත හැකිය.

                                                                    පිරිමි  ගැහැනු

■ 10 ශ්‍රේණි දක්වා උගත් අය අතරේ                             2.7%   4.6%            

■ සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා උගත් අය අතරේ                        4.1     9.1
■ උසස් පෙළ හා ඊට ඉහළ උගත්කමක් ඇති අය අතර         4.7    11.9

ශ්‍රී ලංකාවට රටක් ලෙස මේ තත්වය ලැජ්ජාවට කරුණක් නොවන්නේද ?

විශේෂයෙන් ස්ත්‍රී පැවිදිවරියක් විශාල පිරිසක් සිටින කිතුනු ක්ෂත්‍රය තුළ රටේ පවතින තත්වය හා ස්ත්‍රී පැවිදිවරයන් අතර ඇති සම්බන්ධය කුමක්ද ? ස්ත්‍රී පැවිදි නිකායන් හා හවුල් තුළ මේ පිළිබඳ අවධානයක් තිබෙද ?

පැවිදිවරියන් වශයෙන් ස්ත්‍රීය පිළිබඳ දෙව්දහම ජනගත කරමින් අඩු තරමින් ක්‍රිස්තියානින් තුළවත් ස්ත්‍රි - පුරුෂ පරතරය අවම කිරිමට කටයුතු කරන්නට සමිදුන්ගේ ආරාධනයක් ඇති බව හැගේද ?

අවම වශයෙන් මේ පිළිබඳ සංවාදයක් ඇරඹීමට ක්‍රියාකිරිම පැවිදිවරියන්ගේ මෙන්ම සෑම කිතුනුවෙකුගේම යුතුකමකි.
ඒ සංවාදයට එක් වන්නැයි අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.


jesustoday 37 සතිය 2017 නොවැම්බර් 12

 

Comments powered by CComment