පසුගිය වසරේ ඝාතනයට ලක් වූ කාන්තාවන් 87000 ක් අතරින් 50000 ක් ඝාතනයට ලක් වී අැත්තේ සිය සහකරු හෝ පවුලේ සමීපතමයෙකු අතිනි. ලොව පුරා පැයකට හය දෙනෙක්, දිනකට 137 දෙනෙක් සිය සහකරු හෝ පවුලේ සමීපතමයෙකු අතින් මරණයට පත් වේ.

ස්ත්‍රීන්ට නිවස ඝාතනාගාරයක්, වධකාඝාරයක් බව ගෙවී ගිය වසර තුළින් ද තහවුරු වී අැත.

අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ එක්සත් ජාතින්ගේ කාර්යාලය (UNODC) විසින් නිකුත් කර අැති නවතම වාර්තාව තුළින් මේ බව සනාථ කරයි. 

මේ බලන්න නූතන මරියාවන්ට අත්වන ඉරණම.

  • පසුගිය වසරේ ඝාතනයට ලක් වූ කාන්තාවන් 87000 ක් අතරින් 50000 ක් ඝාතනයට ලක් වී අැත්තේ සිය සහකරු හෝ පවුලේ සමීපතමයෙකු අතිනි.
  • ලොව පුරා පැයකට හය දෙනෙක්, දිනකට 137 දෙනෙක් සිය සහකරු හෝ පවුලේ සමීපතමයෙකු අතින් මරණයට පත් වේ.

"ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය" නිමිත්තෙන් එම සංවිධානය මෙම දත්ත ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීය. ලෝකයේ මෙම ප්‍රවනතාවය වැඩීම කලාපය වන්නේ අප්‍රිකා හා අැමරිකානු කලාපය බවත් අඩුම කලාපය යුරෝපය බවත් එම වාර්තා වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි.

Jesustodaysl වෙබ් අඩවියේ අපි දිගින් දිගටම පෙන්වා දෙන කරුණක් වන්නේ ස්ත්‍රීන් මුහුණ දෙන මෙම කුරිරු යථාර්ථයන් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ කිතුනු ස්ත්‍රී සංවිධාන කිසිවක් අවධානය යොමු නොකරන නමුත් සැබෑ මරිය බැතියකට මේ තත්වය සෘජුවම අදාල බවයි. පුරුෂයාට මෙන්ම ස්ත්‍රීයටද දේව සමානකම හා ස්වරූපය තිබෙන බව අදහස කිතුනුවන් මේ තත්වය වෙනස් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

Jesustodaysl 2 වන වසර 39 වන සතිය 2018 දෙසැම්බර් 09

Comments powered by CComment