ස්ත්‍රීය හා අාගමික නීති සම්ප්‍රදායන් පිලිබඳ ගැඹුරු ධාර්මික කතිකාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කරන වත්මන් ජනප්‍රිය අාගමික භාවිතාවන් ස්ත්‍රීන් තම අාගමික ක්‍රියාකාරකම් වල අන්ධ භක්තික වහලුන් ලෙස යොදා ගැනීම පමණක් සිදු කිරීම ධර්මයට පටහැනිය.

ස්ත්‍රීත්වයට එරෙහි පීඩනය බොහෝ භාවිත අාගම් හී දැකිය හැකියි. අාගමික ශාස්තෘවරු විසින් දක්වා නැති අධාර්මික භාවිතාවන් වත්මන තුළ ද කිතුනු, බොදුනු, ඉස්ලාම් සෑම ජනප්‍රිය අාගමකම ක්‍රියාත්මක වේ.

පුරුෂ පූජක පූජ්‍ය පැවිදි අයට තිබෙන සැලකුම ස්ත්‍රී පූජක පූජ්‍ය පැවිදි පක්ෂයට නොලැබෙන බව ප්‍රත්‍යක්ෂ සත්‍යයකි.

ශ්‍රි ලංකාව තුළ කිතුනු හා බොදුනු පිරිස් බාෙහෝ විට මේ කාරණයේදි අැගිල්ල දිගු කොට පෙන්වන්නේ ඉස්ලාම් අාගම දෙසටය. ඉස්ලාම් නීති රීති මගින් ස්ත්‍රීයට එරෙහිව දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන බව පෙන්වා දෙන බොහෝ දෙනා තම අැසේ ලී කුඩ ගැන නිහඬව සිටින්නෝය.

ඉන්දීය අධිකරණය ඉතා මෑතකදී දික්කසාද නීතිය පිළිබඳ රටේ සිවිල් නීතිය ඉස්ලාම් භක්තිකයින්ද අනුගමනය කළ යුතු බවට තීන්දුවක් ලබා දුන්නේය.

අප රට තුළද විය යුතු පරිදිම ඉස්ලාම් කාන්තාවන් පිරිසක් පෙරට විත් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැතුවූයේ "මුස්ලිම් විවාහය හා දික්කසාදය නීතිය" මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට විශේෂ වූ නීතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරිම වෙනුවට ඔවුන්ටද රටේ පවත්නා සාමාන්‍ය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලමිනි.

මෙම පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ මතවාද අාගමිකව තිබිය හැකි වූවද ඔවුන්ගේ හඬ රට තුළ සංවාදයට ලක් කළ යුතුය.

රාජ්‍යයන් විසින් පවත්වා ගන්නා නීතිි සෑම විටම වඩා හොඳ යැයි සැලකීම සාධාරණ නොවන්නා සේම අාගමිකව වෙන වෙනම නීති පවත්වා ගැනීමද සාධාරණ යැයි නොසැලකිය යුතුය. රාජ්‍ය මෙන්ම අාගම්ද තම අධිපතිවාදය නීති තුළ සඟවා තිබේ.

ස්ත්‍රීය හා අාගමික නීති සම්ප්‍රදායන් පිලිබඳ ගැඹුරු ධාර්මික කතිකාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කරන වත්මන් ජනප්‍රිය අාගමික භාවිතාවන් ස්ත්‍රීන් තම අාගමික ක්‍රියාකාරකම් වල අන්ධ භක්තික වහලුන් ලෙස යොදා ගැනීම පමණක් සිදු කිරීම ධර්මයට පටහැනිය.

තවමත් බොහෝ පුරුෂ පූජ්‍ය පූජක පැවිදි පක්ෂය ස්ත්‍රීන්ගේ අැඳුම පැළඳුම ගැන පමනක්ම කථා කරමින් ඔවුන්ගේ මනාව උදාරත්වය නිදහස් අාධ්‍යාත්මිකත්වය ගැන සංවාදය යටපත් කර දමන බව පැහැදිලිව පෙනේ.

මරිය තුමියගේ අාධ්‍යාත්මිකත්වය තුළ පෙනෙන මනාව විමුක්තිය පදනම් කරගෙන ස්ත්‍රීය හා අාගම පිළිබඳ කතිකාව පෙරට ගෙනයාම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. 

jesustodaysl 2 වන වසර 22 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 05

Comments powered by CComment