මෙම ලිංගික හිංසනය පොදු ප්‍රවාහනයෙන් රැකියා හා අධ්‍යාපනය සඳහා ගමන් ගන්නා ගැහැණු ළමුන් හා කාන්තාවන්ගේ එම කටයුතු බිඳ වැටීමට බාධාවක් බව පැහැදිලිය. ඊටත් වඩා මෙය අශික්ෂිත තත්වයකි.

එක්සත් ජාතින්ගේ ජනගහන අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහැනු දරුවන් හා කාන්තාවන් පොදු ප්‍රවාහනය තුළ මුහුණ දෙන සැලකුම් පිළිබඳ කරන අධ්‍යයනයක තොරතුරු පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් විය.

එ් අනුව අනාවරණය වී අැති කරුණු ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහැනු ළමුන් හා කාන්තාවන් මුහුණ පා සිටින තත්වය ඉතා ඛේදනීය බව තහවුරු කරයි. තොරතුරු සැපවූන්ගේ තොරතුරු වල විශ්ලේෂණයන් අනුව,

  • 90% ක් පොදු ප්‍රවාහනයේදි (බස් හා දුම්රිය) ලිංගික හිංසනයට පත් වී අැත.
  • 74% සිතාමතා ශරීර කොටස් ස්පර්ශ කිරීමට ගොඳුරු වී අැත.
  • 60% පෞද්ගලික අවකාශය උල්ලංඝනය කර ළගට පැමිණීම අත් දැක අැත.
  • 52% වෙනත් කෙනෙකුගේ ලිංගික අවයව ශරීරයේ අැතිල්ලීමට භාජනය වී අැත.
  • 48.44% කකුල් පෑගීමට ගොඳුරු වී අැත.

මෙම ලිංගික හිංසනය පොදු ප්‍රවාහනයෙන් රැකියා හා අධ්‍යාපනය සඳහා ගමන් ගන්නා ගැහැණු ළමුන් හා කාන්තාවන්ගේ එම කටයුතු බිඳ වැටීමට බාධාවක් බව පැහැදිලිය. ඊටත් වඩා මෙය අශික්ෂිත තත්වයකි.

ශ්‍රී ලංකාව නිතර තමන් විසින්ම උත්කර්ෂයට නංවන අාගමික රාජ්‍යයට මෙය කිසිසේත් අනුකූල නොවේ. මෙවැනි අාගමිකභාවයක් කිසි ලෙසකින්වත් ධාර්මික නාෙවේ.

මෙම ලිංගික හිංසාවලට විරුද්ධ වූ විටදි විරුද්ධ වූ වින්දිතයාව පාෙදු සමාජය තුල අපහසුතාවයට ලැජ්ජාවට පත් කිරීම මගින් මෙය වඩාත් පාපිෂ්ඨ තත්වයක් බවට පත් කෙරේ.

මරිය තුමියට යාච්ඥා කරන කිතුනු ප්‍රජාව මේ අසෝබන තත්වයට දක්වන ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ? කිතුනුවන් කී දෙනෙක් පොදු ප්‍රවාහනය තුල හමුවන මරියාවන්ට මෙලෙස හිරිහැර කරනවාද? මේ දිනපතා පීඩාවට ලක්වන්නේ අපේ කාලයේ මරියාවන් නොවේද ?

 

jesustodaysl 2 වන වසර 16 වන සතිය 2018 ජූනි 24

Comments powered by CComment