මෙම පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගෙන් විමසු විට එතුමා ප්‍රකාශ කර තිබුනේ කාන්තාවන් යනු පිරිමින් අභිබව ගිය දක්ෂතා අැති පිරිසක් වන බවයි.

ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලින්යෙහි තවත් සුවිශේෂි අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරමින් පසුගියදා ප්‍රථම වරට කාන්තාවන් තිදෙනෙක් විශ්වාස ධර්මය පිළිබඳ පර්ෂදයේ උපදේශිකාවන් ලෙස ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් විසින් පත් කරනු ලැබුහ.

අාචාර්ය ලින්ඩා ගිසෝනි, මහචාර්ය මිචලිනා ටෙනස් සහ මහාචාර්ය ලැට්ෂියා කැල්මෙන් යන කාන්තාවන් තිදෙනා මෙසේ නව පත්වීම් ලැබුවාය.

සභාවේ ඉතා වැදගත් එසේම භාරධූර තනතුරක් සඳහා මෙලෙස කාන්තාවන් පත් කිරීම සභා ඉතිහාසයේ එෙතිහාසික තීරණයක් බව වතිකානුව පවසයි. මෙතෙක් කල් මෙවැනි පර්ෂදවලට සම්ප්‍රදායිකව පත්වීම් ලැබුවේ පිරිමි පර්ෂවය පමණකි.

මෙය කතෝලික සභාවේ ඉහළම පරිපාලන ව්‍යුහයවන රෝම කියුරියාව තුළ කාන්තා හා ගිහි නියෝජනය වර්ධනය කිරීමට පාප් තුමන් ගන්නා ප්‍රයන්තයේ තවත් පියවරක්. මෙම පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගෙන් විමසු විට එතුමා ප්‍රකාශ කර තිබුනේ කාන්තාවන් යනු පිරිමින් අභිබව ගිය දක්ෂතා අැති පිරිසක් වන බවයි.

නව පත්වීම් ලැබු කාන්තාවන් අතරින් අාචාර්ය ලින්ඩා සිසෝනි දැනටමත් වත්කානුවේ "පවුල හා ජීවිතය පිළිබඳ පර්ෂදයේ උප ලේකම් හෙවත් ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරන අතර එ් පත්වීමද ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් විසින් කරනු ලැබු පත්වීමකි. මෙම ස්ත්‍රීන් කොයිතරම් දුරට විමුක්තිදායක වූ ක්‍රිස්තු දැක්ම තුළ පිහිටා ක්‍රියාකරාවිද යන්න ගැන අනාවැකි කිව නොහැකිවූවත් මෙම පත්වීම් විශේෂයෙන් කතෝලික සභාව තුළ ස්ත්‍රීය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිගාමි පියවරක් ලෙස සැලකිය හැක.

jesustodaysl 2 වන වසර 10 වන සතිය 2018 මැයි 13

 

 

Comments powered by CComment