"ගැහැණිය අහිංසාවේ ජීවමාන පිළිබිඹුවයි. අහිංසාව යනු අසීමිත ප්‍රේමයයි. එයින් අදහස් වන්නේ දුක් වේදනා දැරිමෙහිලා අැති අසීමිත හැකියාවයි. මිනිසාගේ මව වූ ගැහැණිය මිස මේ හැකියාව ඉතා ඉහළම ප්‍රමාණයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ කවරෙක්ද ?

ගැහැනිය අහිංසාවේ ජීවමාන පිළිඹිඹුව යැයි මහත්මා ගාන්ධි තුමන් පවසා තිබේ.

දැවැන්ත පීඩනයක් ස්ත්‍රීය වෙත මුදාහරින වර්ථමාන සමාජය තුළ පුරුෂයින් මරා දමන ස්ත්‍රීන් ගැන පුවත් දුලභ නොවේ. ස්ත්‍රින්ව මරා දමන පුරුෂයින් පිළිබදපුවත් දුලභ නොවේ නම් එහි අැති අරුමය කුමක් දැයි කෙනෙකුට සිතෙනු හැකිය.

ස්ත්‍රින්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය විසින් ස්‍ත්‍රීන්වද හිංසාවේ මාවතට අැද දමා අැති බව පෙනීයයි.

මේ පසුබිම තුළ අප ගාන්ධි තුමන්ට අැහුම්කන්දීම ඉතා හොද සංවාදයකට පදනමක් වේ.

"ගැහැණිය අහිංසාවේ ජීවමාන පිළිබිඹුවයි. අහිංසාව යනු අසීමිත ප්‍රේමයයි. එයින් අදහස් වන්නේ දුක් වේදනා දැරිමෙහිලා අැති අසීමිත හැකියාවයි. මිනිසාගේ මව වූ ගැහැණිය මිස මේ හැකියාව ඉතා ඉහළම ප්‍රමාණයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ කවරෙක්ද ? බිළිදා දසමසක් කුසෙහි දරා පෝෂණය කරමින් එයින් හට ගැනෙන  දුක් වේදනාවෙන් සතුට ලබමින් අැය මේ හැකියාව ප්‍රකාශ කරයි. ප්‍රසුත වේදනාව පරදාලිය හැකි වෙනත් වේදනාවක් තිබේද?

උපත ලබා දීමේ ප්‍රීතියෙහි දී අැය මේ වේදනාව අමතක කර දමයි. යළිඳු තම දරුවා දිනෙන් දින වැඩෙනු දකිනු වස් දිනපතා දුක් වේදනා උසුලන්නේ කවෙරක්ද ? ඒ් අාදරය මුළු මහත් මිනිස් සංහතියටට පතුරුවාලන්නට අැයට ඉඩ සලස්නන. එවිට මිනිසාගේ මව ලෙසින් ඔහුගේ නිර්මාතෘ ලෙසින් ඔහුගේ නිහඬ නායිකාවන ලෙසින් මිනිසා සමග අැයට හිමි ප්‍රෞඩ ස්ථානයේ අැය සිටිනවා අැත. සාමය නමැති අමාව අවශ්‍යව සිටින කලහකාරි ලෝකයට සාමයේ කලාව ‍ඉගැන්වීමේ කාර්යය අැයට පැවරි අැත."

මිනිසාගේ මව ලෙස ස්ත්‍රියට දෙවිඳුන් පැවරු සුවිශේෂි කාර්යභාරය හදුනා ගැනීමට ගාන්ධි තුමන්ගේ මේ ප්‍රකාශනය උපකාරි වේ. ස්ත්‍රීයට සාමය ඉගැන්වීමේ ඉඩ අහුරා දමා අැත්තේ පුරුෂ මූලික සමාජ ක්‍රමයයි. ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සදහා ද ස්ත්‍රී දායකත්වය ඉතා වැදගත් වේ.

jesustodaysl 2 වන වසර 9 වන සතිය 2018 මැයි 06

Comments powered by CComment