ස්තී‍්‍රන්ගෙන් තොර චතාරිකයක් ශුද්ධ ලියවිල්ල තුළින් හඳුනාගත නොහැකි වූවද අදත් පල්ලි තුළ සිදුවන චතාරික වත්පිළිවෙත්, වැඩසටහන් තුළ ස්තී‍්‍රට ඇත්තේ ඉතා අල්ප ඉඩකඩකි.

ජේසුගේ ශ‍්‍රාවකයින් අතර ස්තී‍්‍රන් සිටියෝය. ප්‍රධාන ශ‍්‍රාවකයින් 12 දෙනා තුළ ස්තී‍්‍රන් නොසිටියාට පුළුල් ශ‍්‍රාවක සංඝය තුළ බොහෝ ස්තී‍්‍රන් සිටි බව ඓතිහාසික සත්‍යයකි.

ජේසු තුමාගේ ජීවිතයේ ඉතා තීරණාත්මක මරණ මංචකයේදි ප‍්‍ුධාන ශ‍්‍රාවකයින් අතර සිටි පිරිමි ශ‍්‍රාවකයින් ජේසුව අත්හළෝය. එක් පිරිමි ශ‍්‍රාවකයෙකු වු ජුදාස් උන්වහන්සේව පාවා දුන් අතර තම රැහෙ නායකත්වය භාරදුන් පේදුර එතුමන්ව නාදුනන බව තුන් වරක්ම ප්‍රකාශ කළේය. ජේසුගේ ආදරණිය ගෝලයා වෙත ජුවාම් හැරුනු විට කුරුස ගමන තුළ වෙනත් කිසිදු පිරිමි ශ‍්‍රාවකයෙකු සිටි බවක් සඳහන් නොවේ.

එහෙත් ජේසුෙග් අග්‍ර ශ‍්‍රාවිකාවිය වන එතුමාන්ගේ මෑණියන් සමඟ කුරුස පාමුල දක්වා ගමන් කළ ස්තී‍්‍රන් කීප දෙනෙකි.

”ජේසුස් වහන්සෙගේ මෑණියෝද, මෑණියන්ගේ සහෝදරි වූ ක්ලොපස්ගේ භාර්යාව වූ මරියාද මග්දලායේ මරියා ද උන්වහන්සෙගේ කුරුසිය ළඟ සිටියෝය” (ජුවාමි 19/25)

එසේම ජේසු කපාල හෙල නගිද්දි ජේසු පසු පස ගිය ජෙරුසලම් ස්තී‍්‍රන්ද, ජේසුගේ මුහුණ පිස දැමු වෙරොනිකාද ස්තී‍්‍රන් විසින් එතුමාව අත් නොහැරිම පෙන්වා දෙති.

ජේසුගේ උත්ථානය පළමු සාක්ෂිකාරිය වන්නේද ස්තී‍්‍රයකි.

”සතියේ පළමු වන දා හිමිදිරියේම අඳුර තිබියදී මග්දලායේ මරියා සොහොන් ගෙය ළඟට අවුත් සොහොන් ගෙයින් ගල ඉවත් කොට තිබෙන බව දුටුවාය” (ජුවාම් 20/1*

ශ‍්‍රාවකත්වයේ ස්තී‍්‍ර සුසමාදර්ශය මරිය තුමියයි. ජේසුගේ සංඝය සාක්ෂි දරන සංඝයක් දක්වා පරිවර්තනය කිරීමට ඇ දැක් වු දායකත්වය අති මහත්ය.

ස්තී‍්‍රන්ගෙන් තොර චතාරිකයක් ශුද්ධ ලියවිල්ල තුළින් හඳුනාගත නොහැකි වූවද අදත් පල්ලි තුළ සිදුවන චතාරික වත්පිළිවෙත්, වැඩසටහන් තුළ ස්තී‍්‍රට ඇත්තේ ඉතා අල්ප ඉඩකඩකි.

චතාරිකයට අරුතක් එක් කිරිමට නම් සභාවන් තුළ, සමාජය තුළ ස්තී‍්‍රය බලගැන්විය යුතුය.

jesustodaysl 2 වන වසර 3 වන සතිය 2018 මාර්තු 25

Comments powered by CComment