ලංකාව තුළ ගණිකාවන් 50 000 ක් පමණ සිටිනවා. එය බාල හා මහළු පිරිස හැර රටේ සිටින කාන්තාවන්ගෙන් 1/100 කි.

මේ 50 000 පමණ වන ලිංගික සේවා සපයන්නියන් වෙත දිනකට පිරිමි ලක්ෂ තුනක් පමණ පැමිණෙන බව ගණනය කර තිබෙනවා.

 

මේ තත්වය අපි සමාජයක් ලෙස බරපතලව සිතා බැලිය යුතුයි. ඇඟ විකිණීම ජීවන මාර්ගයක් වීම තුළින් කියැවෙන්නේ රටේ පවතින සමාජ ආර්ථික ක්‍රමයේ ස්වභාවයයි.
මේ ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත නොවු රටක පවතින ඇත්තයි.

ලංකාවේ මරිය දහම මේ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත සමඟ සම්බන්ධයක් නෑ. ඒ නිසාම එය හුදු ව්‍යාජ මරිය දහමක් හා මරිය බැතියක්.

මේ ලිංගික සේවා සපයන්නන් බහුතරය ඉතා දිළිඳු ආන්තික පවුල් වලින් එන අය. ඔවුන් මේ සමාජයේ ප්‍රතිඵල. දිළිඳුකම සඳහා ප්‍රතිකාර නොයොදන විට ලිංගික සේවා සපයන්නන් වර්ධනය වෙනවා. ඒ සමඟ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග වර්ධනය වෙනවා.

සුව කළ නොහැකි සමාජ රෝග වලට ගොඳුරු වූ ස්ත්‍රීන්ගේ පීඩාව, සමාජ වෛරය අපේ සමාජය සැලකිල්ලට ගන්නේ නෑ. එය මහා විඳ වීමක්.

ජේසු තුමන් තමන් වෙත වැරදි කරමින් සිටියදී අල්ලාගෙන ආ ලිංගික සේවා සපයන්නිය සම්බන්ධයෙන් ගත් ක්‍රියා මාර්ගය තුල හිදිමින් මෙම ලක්ෂ භාගයක් වන ස්ත්‍රීන් දෙස අප බැලිය යුතුය. එය පළමු පියවරයි. ඉන් අනතුරුව මේ පිරිස ආර්ථිකමය ලෙස ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාදාමයක් මෙන්ම අඳුරු අතීතය වෙනුවට ආලෝකමත් අනාගතයක් වෙත ගමන් කළ හැකි ආධ්‍යාත්මයක් ගොඩනැගීම ද සිදු විය යුතුය.

දිළිඳු ලිංගික සේවාවන් සපයන්නියන් බොහෝ දෙනෙකු රැවටීමට ලක් වේ. ඔවුන් ට පොරොන්දු වූ මුදල නොගෙවමින් ඔවුන් පොලිසියට හසු කර දෙන පිරිමින් සුළභය. ඒවා වනාහි ඉතා නින්දිත ක්‍රියාවකි. නමුත් එහිදි බොහෝ විට පිරිමියා නිදහස් වේ. පව්කාර ස්ත්‍රීය පිළිබඳ බයිබල් කතාවේදි ද පිරිමියා ගැන කිසිවක් සඳහන් නොවේ.

jesustoday 46 සතිය 2018 ජනවාරි 14

 

Comments powered by CComment