දෙසැම්බර් 01 දිනට යෙදුනු ලෝක ඒඞ්ස් දිනය ශ්‍රී ලංකාව තුල කථාබහට ලක් විය. එහිදි අනාවරණය වු වැදගත් කරුණක් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ එච්. අයි. වී ආසාදිතයින් අතර බහුතරය පිරිමින් බවයි.

2016 වර්ෂයේදි වාර්තා වු රෝගින්             249
2016 වර්ෂයේදී වාර්තා වු පිරිමි                188
2016 වර්ෂයේදී වාර්තා වු ගැහැනු             61

2017 ඔක්තෝම්බර් තෙක් වාර්තා වු රෝගීන්  226
2017 ඔක්තෝම්බර් තෙක් වාර්තා වු පිරිමි     181
2017 ඔක්තෝම්බර් තෙක් වාර්තා වු ගැහැනු  45

මේ අනුව පෙනී යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ එච්. අයි. වී. ආසාධිත ප්‍රතිශතය පිරිමි තුනකට ගැහැනු එකක් බවයි.

පිරිමින් නිසාම එච්. අයි. වී. වලට ගොඳුරු වන ස්ත්‍රීන්. අපට හැඳින්විය හැක්කේ කෙසේද ? ඔවුන් පිරිමින්ගේ දෝස කඳට වන්දි ගෙවන ලදුන් බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මවගෙන් දරුවාට එච්. අයි. වී. ආසාධිත වන ප්‍රතිශතය 1% කි. එය කලාපයේ අනිත් රටවල් අතරින් ගත විට යහපත් මට්ටමකි. ශ්‍රී ලංකාව මවගෙන් දරුවාට උපදංශය වැළැක්වීමේ වැඩ සටහන ආසියාව තුළ ඉතා සාර්ථකව ඉටු කළ රටවල් දෙකෙන් එකක් වීම සතුටට කරුණකි. නමුත් අප රටේ ලිංගික අධ්‍යාපනය ගැන නම් ඇත්තේ කනගාටුදායක තත්වයකි.

මවගෙන් දරුවාට එච්. අයි. වී. හෝ වෙනත් සමාජ රෝගයක් සම්ප්‍රේණය වීම ඇත්තෙන්ම ඛේදනීය තත්වයකි. ගැහැනියකට දරුවෙකුගේ ජීවිතය පිළිබඳ ඇති වගකීම කොතරම් ගැඹුරුද යන්න මෙනෙහෙි කිරීමට මෙය නිමිත්තකි.

jesustoday 42 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 17

 

Comments powered by CComment