ගෘහස්ථ හිංසනය බරපතල වරදක් වන රටක හිංසකයා වෙනුවට හිංසාවට ලක්වන්නී වරදකරු කරන මට්ටමේ සමාජ ආකල්පයට දේව මෑණියන්වද ඇඳා ගැනීමට බොහෝ පියවරු හා පැවිදි සොයුරියන් මෙන්ම ස්ත්‍රීන්ද ක්‍රියා කරයි.

කාන්තාවන්ට සිදුවන ලිංගික හිංසනයට එරෙහිව ජන මතකයක් ගොඩනැගීමට ‘මරියාවන්ට ගරු කරන්නේ නම් ස්ත්‍රීන්ට එරෙහිව ලිංගික හිංසනය නවත්වන්න” වැනි අදහස් සමඟ ඉදිරියට යන මරිය බැතියක් අද රටට, ලොව අවශ්‍යව ඇත

මැවිල්ලේ අග රැජින ලෙස අප එතුමියට ගරු කරන්නේ නම්, එතුමියගේ මැයි මංගල්‍යය තුලදි ඉටිකොල සැරසිලිවත් මින් ඉදිරියට අත්හල යුතුය. මැවිල්ලේ අග රැජිනියගේ විජිතය වන මැවිල්ල විනාශ කිරිමට එරෙහිව කැප නොවී මරිය තුමියට කැපවීම අරුත් සුන් බව දැන්වත් වටහා ගත යුතුය.

වැන්දඹු ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි සුවිශේෂි වු ඔවුන්ට ජීවනෝපයන් සකස් කිරීමේ මෙහෙවරක, වැඩ පිළිවෙලක නිරත නොවන මරිය බැතියකට සැබැ අරුතක් නොලැබෙන බව පැහැදිලිය. වැඩ කරන ස්ත්‍රීන් අතුරින් වඩාත් පීඩිත ස්ත්‍රීන් වන්නේ වැන්දඹු ස්ත්‍රීන්ය.

වසර තුනක පමණ සිට පවතින මන්නාරම් රෝහල් දැඩි වෙෙද්‍ය හිඟය ගැන උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා මධ්‍යම රජයේ සෞඛ්‍ය අැමතිවරයාට ලිපියක් ලියමින් වෙෙද්‍යවරු ලබා දිය නොහැකි නම් රෝහල වසා දමන ලෙස ඉල්ලු බවද වාර්තා වේ. මඩු මෑණියන් වැඩ සිටින මන්නාරම් ගැබිනි මෑණිවරුන් වෙනුවෙන් සටනට එන්නැති සභාව ගැන මඩු මෑණියන්ට කොතරම් පිළිකුලක් අැත් ද ?