පසුගිය වසරේ ඝාතනයට ලක් වූ කාන්තාවන් 87000 ක් අතරින් 50000 ක් ඝාතනයට ලක් වී අැත්තේ සිය සහකරු හෝ පවුලේ සමීපතමයෙකු අතිනි. ලොව පුරා පැයකට හය දෙනෙක්, දිනකට 137 දෙනෙක් සිය සහකරු හෝ පවුලේ සමීපතමයෙකු අතින් මරණයට පත් වේ.

ලොව පුරා පවතින කිසිදු ආගමකට ස්ත්‍රියට ගරු කිරිමට හැකි ආධ්‍යාත්මයක් පිරිමියාට ලබා දීමට නොහැකි වී ඇත. ආගමික ශාස්තෘවරුන් කාන්තාව ගැන කොතරම් වටිනා ඉගැන්වීම් සිදු කළ තිබුණත් අනුගාමික පිරිමි ඒ හඬට කන් නොදෙන බව පෙනේ.

විරෝධතා ඇතිවීම යහපත් දෙයක්. ඒවා බලාපොරොත්තු සුන්වීම හේතුකොට ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාවන්. පැවිදි සොයුරියන්ට හඬක් නොමැති වූ හෙයින් ඔවුන්ට නිහඬව දරා ගැනීමට හා වේදනා විඳීමට සිදුවුණා.

මිනිස්සු තමාට කැමැත්තක් අැති වූ ගැහැණිය තමන්ව ප්‍රතික්ෂේප කළාම අැයව මරා දමනු වෙනුවට අැය ජීවිත කාලය පුරාම විඳවනවා දැකිෙමන් තෘප්තිමත් වෙනවා. ඔවුන් එ් ගැහැනියගේ අාත්මය, සමාජ ජීවිතය අැගේ සිහින, අනාගතය අරමුණ විනාශ කිරීමෙන් ලොකු සතුටක් ලබනවා.... 

ගෘහස්ථ හිංසනය බරපතල වරදක් වන රටක හිංසකයා වෙනුවට හිංසාවට ලක්වන්නී වරදකරු කරන මට්ටමේ සමාජ ආකල්පයට දේව මෑණියන්වද ඇඳා ගැනීමට බොහෝ පියවරු හා පැවිදි සොයුරියන් මෙන්ම ස්ත්‍රීන්ද ක්‍රියා කරයි.