තම ආගමේ කෙනෙකු විවාහ කර ගැනීම කළ යුතු බවට බොහෝ ආගමික නායකයින් සෘජුව හා වක්‍රව තම ආගමිකයින්ට පවසන බව අපි දනිමු. එහෙත් තම ආගමේ කෙනෙකු ගැන සිතීමේදි පවා ඇත්තටම ඔවුන් සලකා බලන්නේ අධ්‍යාත්මික වටිනාකම් නොවන බව මේ ගැන කරුනු විමසීමේදි පැහැදිලිව පෙනේ.

ලංකාවේ පිරිමින්ගේ මද සරුභාවය පසුගිය දශකය තුළ 8% - 15% දක්වා පමණ ඉහළ ගිහින්. මද සරු භාවය හෙවත් වඳභාවය ඉහල යාම සඳහා බලපාන ප්‍රධාන හේතු අතර තිබෙන්නේ මොනවාද ? 

සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයින් මනුෂ්‍යයින් ලෙස පිළිගැනීම දේව නියමය බව Jesustodaysl හී අපි දිගින් දිගටම අවධාරණය කළා. ඉතිං ඒ නිසා ඔවුන්ගේ හිමිකම් ස්ථාපිත කිරීමට ක්‍රියා කිරීම යුගයේ ධර්මදූතික මෙහෙවරක් බව කිතුනුවන් සියල්ලන් අවධාරණය කරගත යුතුයි.

සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවන අනිසි බලපෑම් පිළිබඳ පැමිණිලි 50-100 ක් අතර ප්‍රමාණයක් දිනකට වාර්තාවන බව එම අායතනයේ සංඛ්‍යාදත්ත පෙන්වා දෙයි. එවැනි පැමිණිලි නිරාකරණය සඳහා එහ අායතනයට විශාල කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය කිරීමට සිදු වී අැත.

පවතින ක්‍රමය අනාදරනීය බව ඔහුගේ මේ වදන් තුළ සඟව තිබෙනවා. එය ක්‍රම විරෝධි දේශනයක් "පවුල" හා "විවාහය" පවතින්නේම ක්‍රමය පවත්වා ගන්නා උපකරණ ලෙස විවාහයේ පදනම අාදරය නම් එයට අනාදරනීය පවතින ක්‍රමය පවත්වා ගන්න උදව් කරන්න බෑ කියන පණිවුඩය මේ දේශනයේ තිබෙනවා.