සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයින් හා සමරිසි ලිංගිකයින් පිළිබඳ අද දවසේ ජේසු වෙබ් අඩවියේ ඵල වු ලිපි දෙක නිසා එවැන්නන්ගේ මව්පියන් සොයුරු සොයුරියන් සමඟ ඔවුන් ගත කරන ජීවිතය පිළිබඳ සිතන්නට මා තුළ පෙළඹවීමත් ඇති වුණා. පහත දැක්වෙන සත්‍ය කථාව මට හමුවුනේ අසිරි සිරිනි – 2 ග්‍රන්ථයෙන්.

jesustoday වෙබ් අඩවියේ තරුණ පිටුවේ පළවු “සංක්‍රාත්ති ලිංගිකයා හා එතියෝපියානු නපුංසකයා” ලිපිය. සාකච්ඡාව සඳහා නව දොරටුවක් විවර කිරිම කැයි අප වෙත අදහස් දැක් වු කීප දෙනෙකුම පවසා සිටියා.