තාරුණ්‍ය හා චතාරිකය
චතාරික භාවනාවක් - 1

කුරුස සුරුවම් තුළ ඒ තරුණ බව එතරම් දැකිය හැකි නොවුනත් ඔව්, ඒ ඇණ ගසා සිටින්නේ අවුරුදු 33 ක මිනිසෙකි.

පාස්කුව තරුණයෙකුගේ ප්‍රේමයේ විප්ලවයකි.

2018 වර්ෂය කතෝලික සභාව තරුණයා ගැන සුවිශේෂි අවධානයක් යොමුකරන වසරක් බවට පත්වීමට නියමිතය.

ඊට ප්‍රධාන කොට බලපාන්න් ලෝක රදගුරු සිනෙඞ් සමුළුවේ 50 වන මහා සභා වාරය “යොවුන් පරපුර, විශ්වාසය හා කැඳවීම නිර්ණය” කිරීම යන තේමාව යටතේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබීමයි.

වයඹ පලාත් එක්තරා දේශපාලකයෙක් ගුරුවරියකව දණ ගැස්සුවේය. යහපාලන ජනපති ඒ දේශපාලකයාට ආසන සංවිධායක කමක් දුක්නේය.

ඉතිං දැන්

‘තරුණකම’ කියන ප්‍රබල ගුණය ඇත්තෝ සෑම විටම රැඩිකල් භාවිතාවන් වල නියැලෙති. උසම නත්තල් ගස, ලොකුම ගවලෙන, නත්තල් කලාප අතර තාරුණ්‍ය දිය කරමින් ක්‍රිස්තු තරුණයාගේ දැක්ම නිසි පරිදි ග්‍රහනය කර ගැනීමට නොහැකිව අතර මං වූවන්ට අපුරු නත්තල් තෑග්ගක් පිලිබඳ මේ කතාව සිතන්නට යමක් එක් කරනු ඇත.

 

පරණ අවුරුද්ද ගෙවෙන දවසේ තරුණ අපිට ජෙරුසලම අමතක කරන්න බෑ කියලා මම කියන්නේ. “යකෝ මේ රට ඇතුලේ අනන්ත ප්‍රශ්න තියෙද්දී කොහේවත් තිබෙන ජෙරුසලම අදාළ ම නෑ නේ ” කියලා කියන්න එපා. විශේෂයෙන් කිතුනු තරුණයන් ලෙස ‘අද ජේසුව’ හඳුනාගත්දී ජෙරුසලම අදාළයි.