ලිංගිකත්වයේ දෙව් දහම හඳුනා ගැනීමේදි ලිංගිකත්වය පූර්ණ වශයෙන් හඳුනා ගැනීම හෙවත් ලිංගිකත්වය දෙස සාකල්‍ය බැල්මක් හෙළීම අත්‍යාවශ්‍යයි. ලිංගිකත්වය යනු හුදු ශාරීරික ක්‍රියාවක් ලෙස හඳුනා ගැනීම ඉතා බරපතල මුලාවකි.

මරිය තුමිය වගේ වුනොත් බැඳලා හමාරයි’ ලිපිය සමඟ කිතුනු විවාහ වල නොකිතුනු බව ගැන සංවාදයක් ඇරඹි තිබෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් ගැඹුරට මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා.

තම ආගමේ කෙනෙකු විවාහ කර ගැනීම කළ යුතු බවට බොහෝ ආගමික නායකයින් සෘජුව හා වක්‍රව තම ආගමිකයින්ට පවසන බව අපි දනිමු. එහෙත් තම ආගමේ කෙනෙකු ගැන සිතීමේදි පවා ඇත්තටම ඔවුන් සලකා බලන්නේ අධ්‍යාත්මික වටිනාකම් නොවන බව මේ ගැන කරුනු විමසීමේදි පැහැදිලිව පෙනේ.

ලංකාවේ පිරිමින්ගේ මද සරුභාවය පසුගිය දශකය තුළ 8% - 15% දක්වා පමණ ඉහළ ගිහින්. මද සරු භාවය හෙවත් වඳභාවය ඉහල යාම සඳහා බලපාන ප්‍රධාන හේතු අතර තිබෙන්නේ මොනවාද ? 

සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයින් මනුෂ්‍යයින් ලෙස පිළිගැනීම දේව නියමය බව Jesustodaysl හී අපි දිගින් දිගටම අවධාරණය කළා. ඉතිං ඒ නිසා ඔවුන්ගේ හිමිකම් ස්ථාපිත කිරීමට ක්‍රියා කිරීම යුගයේ ධර්මදූතික මෙහෙවරක් බව කිතුනුවන් සියල්ලන් අවධාරණය කරගත යුතුයි.