මරා දැමුනු පුස්තකාලය සේවකයින් හතර දෙනා කව්දැයි නොදනිත මගේ හදවතේ ලියැවි අැති මිනිසෙකු වේ. එ් පුස්තකාලයේ ගින්න දරාගත නොහැකිව ලය පැලී මිය ගිය මිනිසාය.

1994 දී රුවන්ඩාවේ ඇති වූ ටුට්සි ගෝත්‍ර ජන සංහාරයට හසු වු ඇගේ පවුලේ සියලූ දෙනාවම හුටු ගෝත්‍රකයින් විසින් මරා දමන ලදී.

2018 ජනවාරි මාසය තුළ පමණක් මෝටර් සයිකල් 31709 අලවි හි තිබෙනවා. එ් කියන්නේ 1300 ක් පමන දවසකට විකිනෙනවා.

තල් ගස් කියන්නේ හුදු තවත් එක් ගස් වර්ගයක් නාෙවෙයි. උතුරේ අනන්‍යතාවයේ කොටස්, තල් ගස් විනාශ කිරීම මෙන්ම තල්ගස් වෙනුවට පොල් ගස් සිටුවීමත් එ් අනන්‍යතාවය නැති කිරීමක්.

ජාත්‍යන්තර මළල ක්‍රීඩා සංගමය සෘජුව හා දැඩිව පවසන්නේ තරඟ වර්ග දෙකක් පමණක් තිබෙන බවයි. එ් ගැහැණු හා පිරිමි ඉසව්. ගැහැණු හා පිරිමි පමණක් දුටු ලෝකය සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයින් අමතක කර දමා සිටියත් දැන් දැන් එ් ගැන සිතන්න බල කෙරෙනවා. මේ අතරමැදි ලිංගික තත්වයට එ් තත්වය අැති අය වගකිව යුතු නෑ.