මේ රස්තියාදුව කකුල් දෙකින් කරන එකක් විතරක් නොවෙයි. මනසිනුත් වල බහිනවා. වඩාම නරක දේ තමයි මේ මානසික වල බැසීම.

2018.12.07.12

වත්මන් ලාංකීය තරුණ පරපුර දෙස බලන විට බොහෝ තැන්වල ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ තරුණයන් බව බැලු බැල්මට පෙනෙනවා. ඉගෙනීම අතින් බැලුවත් වැඩ්පුරම විභාග සමත් වන්නේ, උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ තරුණියන්. සාමාන්‍යයෙන් විෂයන් තුනම අසමත් වන පිරිමි ළමුන් සංඛ්‍යාව ගැහැණු ළමයි සංඛ්‍යාවට වඩා 80% කින් පමණ වැඩියි.

තරුණයින්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ ? කෝ පිරිමි ? කියන ප්‍රශ්නය  ඉතා වැදගත්.

විවිධ අර්ථ කථන ඉදිරිපත් වෙනවා. අර්ථ කථන සියල්ලේම ගත යුතු දෙයක් තිබෙනවා. තරුණයින්ට තරුණියන්ට වඩා සාපෙක්ෂව ලැබෙන නිදහස තුළ ඔවුන් වැඩි දෙනෙකුගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් "වල බහිනවා" එ් කියන්නේ අර්ථයක් නැතිව රස්තියානු ගහනවා.

මේ රස්තියාදුව කකුල් දෙකින් කරන එකක් විතරක් නොවෙයි. මනසිනුත් වල බහිනවා. වඩාම නරක දේ තමයි මේ මානසික වල බැසීම.

අද පුවත්පතේ නොවැම්බර් 22 කාටුනයට මාතෘකා වෙලා තිබුනේත් මේ ලිපියේ මාතෘකාව. කෝ පිරිමි ? එ් කාටුනය නම් සෘජුව පෙන්නුම් කළේ පිරිමි "සෙක්ස්" සොයමින් අන්තර්ජාලයේ සැරි සරමින් සිටින බව.

කෝ පිරිමි ? කියන ප්‍රශ්නය ලංකාව බරපතළව සිතිය යුතුයි.

විශේෂයෙන් අාගමික පැත්ත තුළත් මේ ප්‍රවණතාවය තිබෙනවා. පල්ලි පන්සල් වලත් ඉන්නේ තරුණියන්, ස්ත්‍රීන්. පිරිමි හරීම අඩුයි.

කිතුනු තරුණ ව්‍යාපාර මේ ප්‍රශ්නය ගැන කථාබහ නොකරන තරම්. කථා බහ කළත් එ් මතුපිටින් විතරයි.

ගොඩාක් වෙලාවට අද තරුණ පරපුරත් ස්ත්‍රීතරණය වෙමින් තිබෙනවා. එ්ක වෙළඳ පොළ වුවමනාව විසින් සිදු කරන්නක්. මෙතනදී "ස්ත්‍රීය" අඩු තක්සේරුවට ලක්නොකරන පත් නොකරන බව පැහැදිලිව කිව යුතුයි.

"තරුණ" යාට පැවරෙන කාර්යය කුමක්ද ? පිරිමි බව අහිමි සමාජයක අනාගතය කුමක්ද ?

මෙනෙහි කිරීමට අාරාධනා.

Jesustodaysl 2 වන වසර 39 වන සතිය 2018 දෙසැම්බර් 09

Comments powered by CComment