අධි පෝෂණය මෙන්ම මන්ද පෝෂණය ද මා පිළිකෙව් කරමි. එහෙත් නිසි පෝෂණය පවා නොලබමින් ඔබ සිහින් සිරුරක් උදෙසා කෑම වර්ජනය කිරීම අරුත් සුන් බවක්. එය ඔබ ඔබටම කරන අපරාධයක් බවත් මම කීවේ "ප්‍රේමයේ" නාමයෙනි.

ඔබ මට දෙවිදුන් දුන් සහකාරිය බව මට දැනුණු දින සිට, අැත්තම කීවොත් ඊට පෙර සිට ඔබ ගැන මම සැලකිලිමත් වීමි. ඔබ මාගේ මාංශයට බව මම අදහමි. නිසැකවම අප එක් මාංශයක් විම දෙවිඳු අභිමතයයි.

අප එකිනෙකාට ප්‍රේම කිරීම යනු එකිනෙකාව පෝෂණය කිරිමකි. ඔබගේ පැණි බීම හා කෝලා බීම පුරුද්ද ගැන ප්‍රේමයේ නාමයෙන් සිතා බැලීමට මම ඔබට අැරයුම් කළෙමි. එය සොඳුරු අායචනයක් මිස රුදුරු අාඥාවක් නොවීය. එහෙත් ඔබ මා සීමා පණවන්නෙකු ලෙස විනිශ්චය කරනු ලැබීය. තරහක් නැත. නැවත එ් අායචනය කරමි. නැවත නැවතද කරමි.

ප්‍රේමයේ නාමයෙන් මම යව්වනයේ සිට පුරුදු පුහුණු වී සිටි ගෙදරින් කෑම වෙනුවට කඩයෙන් කෙටි අාහාර ගැනීමේ පුරුද්දට තිත තැබුවෙමි. ලෙඩ දුක් රැසකට අත වනන එ් පුරුද්ද මා අමාරුවෙන් අත් හළේ අනාගතයේදි ඉක්මනින් ඔබ වැන්දඹුවක බවට පත් නොකළ යුතු යැයි "ප්‍රේමය" මට කියාදුන් බැවිනි. අප දෙදෙනාට දරුවන් ලැබුනේ නම් ඔවුන් ඉක්මනින්ම පියා අහිමි දරුවන් බවට පත් කිරීම ප්‍රේමය නොවන බව ප්‍රේමය මට කියාදුන් බැවිනි.

අධි පෝෂණය මෙන්ම මන්ද පෝෂණය ද මා පිළිකෙව් කරමි. එහෙත් නිසි පෝෂණය පවා නොලබමින් ඔබ සිහින් සිරුරක් උදෙසා කෑම වර්ජනය කිරීම අරුත් සුන් බවක්. එය ඔබ ඔබටම කරන අපරාධයක් බවත් මම කීවේ "ප්‍රේමයේ" නාමයෙනි. එහෙත් ඔබ මට කියන්නේ "ලස්සන" කුමක්දැයි මා නාඳුනන බවයි. තරහක් නැත. එහෙත් ශරීරය පිළිබඳ දේව අභිමතය කුමක්දැයි මෙනෙහි කරන ලෙස නැවත නැවත ඔබෙන් ඉල්ලමි.

අපට දෙවිදුන් දරුවන් ලැබීම අභිමත කරන්නේ නම්, එ් දරුවාගේ පෝෂණය කෙරෙහි බලපාන්නේ මේ තරුණ වියෙද් මව ලබන පෝෂණය මිස ගැබිනි වූ පසු ගන්නා පිටි හෝ විටමින් වර්ග නොවන බව විද්‍යාව හැදැරු ඔබ මට වඩා හොඳින් දන්නා බවද මම දනිමි.

"ප්‍රේමය" ගැඹුරින් අපෙක්ෂා කරන්නේ අාදරණීයන්ගේ වැඩුමයි. තමාගේ පෙනුම නොවේ යැයි ප්‍රේමය මට කියාදුන් බැවින් මම මාගේ පෙනුම උදෙසා ගත් සිරුරට අහිතක කර දැ අත්හළෙමි.

"ප්‍රේමය" දෙවිඳුන්ගෙන් මිස මාධ්‍යයෙන් හෝ වෙළඳ පොළෙන් උගත නොහැකිය. මම ඔබට ප්‍රේම කරමි. එබැවින් ඔබ ඔබට අාදරය කළ යුතු බව ඔබට මතක් කරමි. මා තුළ ඔබට අැති ප්‍රේමය එ් සඳහා මාව පොළඹවයි.

Jesustodaysl 2 වන වසර 37 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 25 

Comments powered by CComment