එහිදි ලිංගික ලැදියාව ගැන අවදි වු අය ලෙස යම් යම් සීමාවන් තබා ගන්න ස්ත්‍රීන්ට හා පුරුෂයින්ට සිදු වෙනවා. එතැනදි තමයි ලිංගිකත්වයේ අාධ්‍යාත්මිකත්වය වැදගත් වන්නේ.

ස්ත්‍රී පුරුෂ ලිංගිකත්වය පිළිබඳ දෙව් දහම විමසා බලැෙම්දි ස්ත්‍රීය හා පුරුෂයා එකිනෙකාට අාකර්ශනය වීම දේව අභිමතයයි.

"මිනිසෙකු තම පියාද මවද අත්හැර භාර්යාවට අැළුම් වන්නේය. ඔව් හූ එක් මාංශයක් වන්නෝය"

මිනිසා තුළ නිදන්ගතව අැති ලිංගිකත්වයේ විවිධ පැතිකඩ කීපයක් හඳුනාගත හැකිය. ලිංගික යොමුව ඉන් පළමු වැන්නයි.

මිනිසෙකු ඉපදින විටදීම ඔහුගේ / අැයගේ ජානවලම ලිංගික යොමුව සටහන් වී තිබෙනවා. එය විරුද්ධ ලිංගික යොමු වීමක්, සමලිංගික යොමු වීම හෝ එ් දෙකම විය හැකියි. දැනට අැති පර්යේෂණයන්ට අනුව සමලිගික යොමුවක් පමණක් අැති අය විරුද්ධ ලිංගික යොමුවක් පමණක් අැති අය 10% පමණි. 80% ක්ම ද්විලිංගික යොමුවක් අැති අය බවයි අනාවරණය වන්නේ.

සමලිංගිකත්වය පිළිබඳ විවාදය තුළ දී මේ ලිංගික යොමුව පිළිබඳ කාරණය ගැඹුරින් සැලකිල්ලට ගන්නවා. කෙනෙකු තුළ උපතේදිම නිධන්ව පවතින සමලිංගික යොමුවක්. එසේ නොවේ යැයි කියන්න යාම යථාර්ථයට පිටුපෑමක් විය හැකියි. එම ලිංගික යොමුව පිළිබඳ කථිකාව මතුපිටින් කළ හැකි දෙයක් නොවෙයි. එය සංකීර්ණ දෙයක් ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් "ඔවුන් ව විනිශ්චය කරන්න තීන්දු දෙන්න තමාට නොහැකි බව" පවසා සිටියේ මේ සංකීර්ණත්වය නිසාමයි.

ලිංගික යොමුව වගේම ලිංගික ලැදියාවද ලිංගිකත්වය පිළිබඳ කථා බහේදි වැදගත් වෙනවා. කෙනෙකුට හැම කතා ගැනම ලිංගික ලැදියාවක් අැති වන්නේ නෑ. එ් වගේම එක් අයෙකු කෙරෙහි පමණක් ලිගික ලැදියාවක් අැති වේ යැයි කියන්නත් බෑ.

විවාහක පුරුෂයෙකුට තම බිරිඳ ගැන පමණක් නොව වෙනත් ස්ත්‍රීයක් ගැන ලැදියාවක් අැති වෙන්න පුළුවන්. විවාහක ස්ත්‍රීයටත් එහෙමයි. සමාජය තුළ ජීවත් වෙද්දි තම බිරිඳ හෝ සැමියා සමඟ පමණක් නොවෙයි වෙනත් ගැහැනු හා පිරිමි සමඟත් සබඳතා පවත්වා ගන්න සිදුවෙනවා.

එහිදි ලිංගික ලැදියාව ගැන අවදි වු අය ලෙස යම් යම් සීමාවන් තබා ගන්න ස්ත්‍රීන්ට හා පුරුෂයින්ට සිදු වෙනවා. එතැනදි තමයි ලිංගිකත්වයේ අාධ්‍යාත්මිකත්වය වැදගත් වන්නේ.

"විවාහය" පිළිගත් ගෞරවනීය තත්වයක් තුළ තම ලිංගික ලැදියාවන් සංතෘප්ත ගැනීමට සමාජීයව පමණක් නොව නෙෙතිකවද ඉඩ හසර ලබා දෙනවා.

ලිංගික යොමුව, ලැදියාව මෙන්ම ලිංගික අාතතියද ලිංගිකත්වය හඳුනා ගැනීමේදි වැදගත් ඉන්ද්‍රියන් පිනවීමට අැති අාශාවක් මනස තුළ තිබෙනවා. එහෙම නෑ කියලා කියන්න කාටවත් බෑ. එ් අාශාව ඉටු නොවීම මානසික සමබර බව බිඳ වැටීමට හේතු වෙන්න පුළුවන්. එසේම තමන් නැතැයි සිතමින් යටපත් කරගත් ලිංගික අාශාව අවස්ථාවක් අැති වූ විට මතුවෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. 

තවත් කෙනෙකුගේ කායික අාකර්ශනය ලැබීමේ ලැදියාව මෙන්ම ලිංගික දේවල් සතින් මවා ගැනීමේ යොමුව හා අාශාව මිනිසා තුළ නිදන් ව තිබෙනවා. මේ කරුණු මඟ හැරලා ලිංගිකත්වයේ අාධ්‍යාත්මිකත්වය හඳුනාගන්න බෑ.

Jesustodaysl 2 වන වසර 33 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 28

 

 

Comments powered by CComment