"මානව හිමිකම්" මතින් අාගමිකභාවයේ සාරය ලෞකික නීතිය තුළට ගෙනා අාවාට පසු සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයින් හා සමලිංගිකයින් වැනි පීඩිත ජන ප්‍රජාවන්ට තමන් අත්විදින පීඩාවට එරෙහිව නීතියේ පිළිසරණ පැතීමට ඉඩකඩක් විවර විය.

සමකාමි හෙවත් සමලිංගික සබඳතා පිළිගැනීමට ලක් කරමින් ඉන්දීය අධිකරණය ලබා දුන් තීන්දුව කිතුනු අාගමික කොටස් වල දැඩි සංවේගයට හේතු වී තිබේ. 

ඔබ මොකද එ් ගැන කියන්නේ ?

එකම දිනකදී කතෝලික මෙතොදිස්ත හා ලංකා සභා යන කිතුනු සභාවන්ට අයත් පුද්ගලයින් මේ ප්‍රශ්නය අපෙන් විමසනු ලැබීය. අප ඔවුන්ගෙන් පෙරලා විමසුවේ මෙවන් තීන්දු ඉල්ලා සිටීමට සමලිංගික හා සංක්‍රාන්ති ලිංගික ප්‍රජාවන්ට සිදු වී අැත්තෙ අැයි ?

ප්‍රශ්නය අැසු තිදෙනාම එකඟ වූයේ මෙම ප්‍රජාවන් බහුතර විෂම ලිංගික සමාජයෙන් හා කුහක සදාචාරවාදි අාගමික සංස්ථාවලින් දිගින් දිගටම පීඩාවට පත්වීම ඊට බලපෑ බවයි.

"මානව හිමිකම්" මතින් අාගමිකභාවයේ සාරය ලෞකික නීතිය තුළට ගෙනා අාවාට පසු සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයින් හා සමලිංගිකයින් වැනි පීඩිත ජන ප්‍රජාවන්ට තමන් අත්විදින පීඩාවට එරෙහිව නීතියේ පිළිසරණ පැතීමට ඉඩකඩක් විවර විය. එ් ඉඩකඩ නිසාම අද එම ප්‍රජාවන්ට නීතිය ඉදිරියේ සමාන සැලකුම් ඉල්ලා සිටිය හැකිව තිබේ. මෙය වනාහි අාගම් අතපසු කළ කාර්යයක් සමාජය භාරගැනීමකි. 

ක්‍රිස්තියානි වේවා, බෞද්ධ වේවා අවිවාහක පූජකයින්, පූජ්‍ය පක්ෂය සිටින අාගමික සංස්ථා තුළ සමකාමි හැසිරිම් බහුලය. එහිදි බොහෝ විට සිදුවන්නේ අපචාරයකි. මන්ද පූජ්‍ය පූජක බලය යොදාගෙන සමකාමි සබඳතා පැවැත්වීමක් සිදුවන නිසාය. 

පසුගිය මාස දෙක තුනක කාලය තුළ ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් මේ ගැන කීප විටකම ප්‍රසිද්ධියේ සමාව ඉල්ලා සිටියේ එකී ප්‍රශ්නයේ බරපතළ කම නිසාය. ශ්‍රී ලංකා සභාවන් තුළ සිදුවන ළමා අපචාර හා සමලිංගික සබඳතා පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මතුපිටට පැමිණ නැතත් එ්වා නුදුරේම බරපතල ගැටළු ලෙස මතු වීමට නියමිතය.

එම නිසා අවංක හා පුළුල් සංවාදයක් මෙම කරුනු පිළිබඳ කිතුනු ප්‍රජාව අතර අාරම්භ විය යුතුය. කිසිවෙක් සමකාමි සබඳතා බලෙන් වර්ධනය කළ යුතු නැතිවාක් මෙන්ම කිසිවෙක් සමකාමි පුද්ගලයින්ට ගල් ගැසිය යුතු ද නැත.

සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයා ගැන Jesustodaysl අැරඹු සංවාදය සේම මේ පිලිබඳවත් සංවාදයක් අැරඹීය යුතුය.

Jesustodaysl වන වසර 29 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 23

 

 

Comments powered by CComment