ලිංගිකත්වයේ දෙව් දහම හඳුනා ගැනීමේදි ලිංගිකත්වය පූර්ණ වශයෙන් හඳුනා ගැනීම හෙවත් ලිංගිකත්වය දෙස සාකල්‍ය බැල්මක් හෙළීම අත්‍යාවශ්‍යයි. ලිංගිකත්වය යනු හුදු ශාරීරික ක්‍රියාවක් ලෙස හඳුනා ගැනීම ඉතා බරපතල මුලාවකි.

 

ලිංගිකත්වය සමස්ථ ප්‍රවේශයක්.

ලිංගිකත්වයේ දෙව් දහම හඳුනා ගැනීමේදි ලිංගිකත්වය පූර්ණ වශයෙන් හඳුනා ගැනීම හෙවත් ලිංගිකත්වය දෙස සාකල්‍ය බැල්මක් හෙළීම අත්‍යාවශ්‍යයි. ලිංගිකත්වය යනු හුදු ශාරීරික ක්‍රියාවක් ලෙස හඳුනා ගැනීම ඉතා බරපතල මුලාවකි. ලිංගිකත්වය අර්බුදයක් බවට පත් වී අැත්තේ මේ පටු දැකීම නිසයි. ලිංගිකත්වය සමස්ථයක් ලෙස හඳුනා ගැනීමේදි එහි ප්‍රධාන පැතිකඩ හයක් හඳුනා ගත හැකියි. සතෘප්තිමත් ලිංගික ජීවිතයක් ගත කළ හැක්කේ මේ පැතිකඩ හයම හඳුනාගත් ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් තුළිනි. එ්වා නම්.

  1. කායික පැතිකඩ
  2. මානසික පැතිකඩ
  3. බුද්ධිමය පැතිකඩ
  4. සමාජීය පැතිකඩ
  5. සෞන්දර්යාත්මක පැතිකඩ
  6. අාධ්‍යාත්මික පැතිකඩ

ලිංගික සබඳතාවයක කායික පැතිකඩ යනු දෙදෙනාගේ කායික ශක්තින් හා දුර්වලතාවයක් හඳුනාගෙන තිබීමයි. ගැඹුරු ප්‍රේමයක් සහිත ලිංගික සබඳතාවයකදි එකිනෙකාගේ කායික ශක්තින් හා දුර්වලතා පිළිගැනීමට ලක් වෙනවා. එ්වා පීඩාවක්, හීනමානයක්, පහත්කිරීමක් හෝ උසස් කිරීමක් වන්නේ නෑ. සකසා ගත හැකි දුබලතා සඳහා උපදේශනය මෙන්ම ප්‍රතිකාරද ලබා ගැනීමට මැලිවෙන්නේ නෑ. මෙහිදි සමාජ අාකල්ප තුළ හෝ තමා තුළම අැතිවන සිතුවිලි මත විවෘත වෙළඳ පෙළින් ගන්නා ලිංගික උත්තේජන ඹෞෂධ භාවිතා කරන අත්තනෝමතික බව ප්‍රතිකාර යන්නට අැතුලත් වෙන්නේ නෑ.

ලිංගික සබඳතාවයක් ගැඹුරු හා තෘප්තිමත් දෙයක් බවට පත්වනු සඳහා මෙම කායික ශක්තින් හා දුබලතා හඳුනාගන්නා තරම් ගැඹුරු හඳුනාගැනීමක් සහිත සම්බන්ධතාවයක් දෙදෙනා අතර පූර්වයේ පැවතීම ඉතා වැදගත්. ලිංගික තෘප්තියක් ලබා ගැනීම සඳහා අැති කරගන්නා "ගනුදෙනුකාර" සබඳතාවයකිනුත් දෙදෙනෙකු ලිංගික තෘප්තියක් ලැබීය හැකියි. නමුත් එය ලිංගික සබඳතාවයක ගැඹුරු අරුත, අරමුණු තෘප්ත කරන්නක් නොවෙයි.

ලිංගික ජීවිතයේ තෘප්තිය කෙරෙහි බලපාන මානසික පැතිකඩ යනු දෙදෙනා දෙදෙනාව ඉතා හොඳින් තේරුම් ගෙන තිබීමයි. මේ සඳහා ද දෙදෙනා අතර ඉතා හොඳ ගැඹුරු සබඳතාවයක් පැවැතීම උපකාරි වෙනවා. ලිංගික තෘප්තිය හුදු ශරීරයට දැනෙන දෙයක් නොවෙයි. එය ගැඹුරු මානසික විඳීමක්.

එකිනෙකාගේ මානසිකතාවය තේරුම් ගැනීම පහසු දෙයක් වෙන්නේ නෑ. එ් සඳහා,

  1. ස්ත්‍රීයට හා පුරුෂයාට වෙන් වු පොදු මනෝභාවයන් හඳුනාගැනීම මෙන්ම 
  2. එකිනෙකාට විශේෂ වු මානසිකතාවයන්ද හඳුනාගෙන තිබීම ඉතා වැදගත්.

අද බොහෝ විට තරුණ තරුණියන් නව යව්වනයන් විවාහයට පෙර පවත්වන ලිංගික සබඳතා විඳවීමක් බවට පත්ව අැත්තේ මේ මානසික පැතිකඩ සම්පුර්ණ නොවීම නිසයි.

jesustodaysl 2 වන වසර 26 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 02

 

Comments powered by CComment