සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවන අනිසි බලපෑම් පිළිබඳ පැමිණිලි 50-100 ක් අතර ප්‍රමාණයක් දිනකට වාර්තාවන බව එම අායතනයේ සංඛ්‍යාදත්ත පෙන්වා දෙයි. එවැනි පැමිණිලි නිරාකරණය සඳහා එහ අායතනයට විශාල කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය කිරීමට සිදු වී අැත.

සයිබර් අවකාශය පිළිබඳ දේව ධර්මය වැනි දැ අපගේ කිතුනු අාගමික අධ්‍යයනයට එක්විය යුතු බව අප හඬ නඟන්නේ වසර ගණනාවකට එහා සිටය. මෑතකදි අාසියානු රදගුරු සමුළුවද එ් බව ප්‍රකාශ කර තිබුණි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවන අනිසි හිංසන බලපෑම් දිනෙන් දින ඉහළ යන බව විදුලි සංදේශ කියාමන කොමිසම පෙන්වා දෙයි.

සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවන අනිසි බලපෑම් පිළිබඳ පැමිණිලි 50-100 ක් අතර ප්‍රමාණයක් දිනකට වාර්තාවන බව එම අායතනයේ සංඛ්‍යාදත්ත පෙන්වා දෙයි. එවැනි පැමිණිලි නිරාකරණය සඳහා එහ අායතනයට විශාල කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය කිරීමට සිදු වී අැත.

මෙම පැමිණිලි වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් තරුණ පිරිසට සම්බන්ධ වේ. මෙමගින් පෙනී යන්නේ තරුණ පිරිස අතර සමාජ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය මෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය අාචාර ධර්ම පිළිබඳ අවබෝධය ඉතා දුර්වල මට්ටමක පවතින බවයි.

සමාජ මාධ්‍ය යනු මිනිස් ප්‍රඥාව විසින් මිනිස් වර්ගයාට උරුම කරදුන් සම්පතකි. එය නිසි ලෙස පරිහරනය කරන්නට බැරිව අැත්තේ සමාජයක් ලෙස මානසිකව හා අාධ්‍යාත්මිකව රෝගිව සිටීම නිසාය.

මේක රෝගී තත්වය හුදු පුද්ගලික ප්‍රශ්නයක් ලෙස දැකීම ප්‍රශ්නය වැරදියට තේරුම් ගැනීමකි. එය පොදුවේ සමාජ පිරිහීමේ ප්‍රකාශනයකි. සමාජ මාධ්‍ය දූත මෙහෙවරකට අදාලවූ ක්ෂෙත්‍ර දෙකක අරගලයක් අවශ්‍යව තිබේ.

  1. පුද්ගලියින් දැනුවත් කරමින් ගොඩනැගීම
  2. පොදු සමාජ යහපත සඳහා ක්‍රියා කිරීම

අද බොහෝ විට සිදුවන්නේ අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳ කරුනු ඉදිරිපත් කිරීමක් පමණි. සයිබර් අවකාශ දේව ධර්මය යනු එය නොවේ. jesustodaysl.org හා සම්බන්ධවන තරුණ ප්‍රජාවට මේ පිළිබඳ අර්ථවත් සංවාදයක් ගොඩනැගීමට දායක වන්නැයි අපි අැරයුම් කරමු. 

jesustodaysl 2 වන වසර 18 වන සතිය 2018 ජූලි 08

Comments powered by CComment