1994 දී රුවන්ඩාවේ ඇති වූ ටුට්සි ගෝත්‍ර ජන සංහාරයට හසු වු ඇගේ පවුලේ සියලූ දෙනාවම හුටු ගෝත්‍රකයින් විසින් මරා දමන ලදී.

ඉමැකියුලි ඉලිබහීසා

2018.05.31.11

1972 දී රුවන්ඩාවේ ටුට්සි ගෝත්‍රයට අයත් දරුවෙකු ලෙස උපත ලද ඇය දරුවන් සතර දෙනෙකුගෙන් යුතු ආදරණීය පවුලක එකම දියණිය ලෙස හැදි වැඩුනාය. ඉංජිනේරු අංශයෙන් අධ්‍යාපන ලබන තරුණියකව සිටියදි 1994 දී රුවන්ඩාවේ ඇති වූ ටුට්සි ගෝත්‍ර ජන සංහාරයට හසු වු ඇගේ පවුලේ සියලූ දෙනාවම හුටු ගෝත්‍රකයින් විසින් මරා දමන ලදී.

2018.05.31.10

දින 91 ක් තවත් කාන්තාවක් හය දෙනෙකු සමඟ කුඩා වැසිකිලියක හිර වී ජීවත් වෙමින් ජීවිතය ගලවාගත් ඇය අද එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ සේවය කරන්නීය. සියල්ල අහිමි වූ වටපිටාවක ආත්ම විශ්වාසයෙන් ජීවිතයට මුහුණ දුන් ඇගේ කතාව Left to tell නම් පොතේ ඇතුලත්.

2018.05.31.13

දැඩි සේ ජපමාල  බැතිය අැති අැය සියල්ල තුළ දේව කැමැත්ත සෙවීමට වෙහෙසෙන්නීයකි. තම පවුලම මරා දැමු අයට සමාව දීම තුලින් සැබෑ සාමයේ පෙර ගමන්කාරිනියක් ලෙස අැය ලෝක පිළීගැනීමට ලක් වී අැත. 

අැය විසින් තම ජනතවාගේ ජීවිතය හා විශ්වාස අත්දැකීම පිළිබඳ ග්‍රන්ථ රාශියක් සම්පාදනය කර අැත. 

2018.05.31.12

jesustodaysl 2 වන වසර 13 වන සතිය 2018 ජූනි 03

Comments powered by CComment