තල් ගස් කියන්නේ හුදු තවත් එක් ගස් වර්ගයක් නාෙවෙයි. උතුරේ අනන්‍යතාවයේ කොටස්, තල් ගස් විනාශ කිරීම මෙන්ම තල්ගස් වෙනුවට පොල් ගස් සිටුවීමත් එ් අනන්‍යතාවය නැති කිරීමක්.

පොල් ගස් දහස් ගණනක් උතුරේ සිටුවීමට හමුදාව හා එක්ව කටයුතු කිරීම බොහොම රැඩිකල් අැදහිල්ලේ භාවිතයක් බව පෙන්වන්න හදන වැඩ සටහනක් ගැන ෆේස්බුක් පෝස්ටුවලින් දැන ගන්න ලැබුණා.

පොල් මිල ඉහල යද්දී උතුරේ ජනතාවට මෙන්ම රටටත් ඉන් සිදුවන්නේ යහපතක් බවත් හමුදාව ජන ජීවිතය ගොඩනගන්න ගන්න සංවර්ධන යුද්ධයට එය අගනා දායකත්වයක් බවක් වැඩි දුරටත් සඳහන් වී තිබුණා.

ජාතිවාදයට සමඟ දැන හෝ නොදැන අත්වැල් ගායනා සපයන බොහෝ දෙනෙකුට ජාතික ප්‍රශ්නය ගැන තිබෙන්නේ නොකිතුනු චින්තනයක්. එ්ක ක්‍රිස්තු චින්තනයට වඩා මහින්ද චින්තනයට කිට්ටු එකක්. මේ උදවිය වැඩි දෙනෙක් අතීතයවත් විශේෂයෙන් දෙමළ ජනතාවගේ හදගැස්මක් හඳුනන්නේ නෑ.

අපට මතකයි 1997 වන විටත් යුද්ධය නිසා උතුරැ නැගෙනහිර තල් ගස් විසිපන් ලක්ෂයක් පමණ විනාශ වී අැති බව, තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය අනාවරණ කර තිබුණා. 

දකුණට පොල් වගේ ම උතුරට තල් ගස් වටිනා සම්පතක්. තල් ගස් විසිපන් ලක්ෂයක් යුද්ධයෙන් විනාශ වූ බව කියලා තවත් අවුරුදු 12 ක් පමණ යුද්ධය පැවැතුනා. එ් කාලය තුළ තව කොච්චර තල්ගස් විනාශ වෙන්න අැත්ද?

තල් ගස් කියන්නේ හුදු තවත් එක් ගස් වර්ගයක් නාෙවෙයි. උතුරේ අනන්‍යතාවයේ කොටස්, තල් ගස් විනාශ කිරීම මෙන්ම තල්ගස් වෙනුවට පොල් ගස් සිටුවීමත් එ් අනන්‍යතාවය නැති කිරීමක්. සංස්කෘතික අාක්‍රමණයක්. එ් බව දුප්පත් ගැහැනියෙකුට මිනිසෙකුට දැනෙන්නේ නෑ. එ්ත් අැත්ත එයයි.

කාට හෝ උතුරේ සොබාවික පරිසරය සමඟ ජනතාව නඟා සිටුවීම අවශ්‍ය නම් එය යුත්තේ දහස් ගණනක් පොල් පැල සිටුවීම නොව තල් පැල සිටුවීමයි. අද අපේ තරුණ පිරිස් වලට විතරක් නොවෙයි රැඩිකල් බව පෙන්වන විශාල පිරිසකට ද තල් අරඹට කරන අාක්‍රමණශීලි මැදිහත් වීම් පේන්නේ යහපත් දේ කිරීමක් වශයෙන්.

දකුණ සංවර්ධන යුද්ධය යැයි සිතන ඉඩම් කැබලි කිරීමේදි ඉඩම් සංවර්ධන කිරීමේදි පොල් මිල ඉහළ යනු අැත. එය වළක්වා ගත හැක්කේ විධිමත් සංවර්ධනයන් මගින්  පමණි.

jesustodaysl 2 වන වසර 11 වන සතිය 2018 මැයි 20

 

Comments powered by CComment