ජාත්‍යන්තර මළල ක්‍රීඩා සංගමය සෘජුව හා දැඩිව පවසන්නේ තරඟ වර්ග දෙකක් පමණක් තිබෙන බවයි. එ් ගැහැණු හා පිරිමි ඉසව්. ගැහැණු හා පිරිමි පමණක් දුටු ලෝකය සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයින් අමතක කර දමා සිටියත් දැන් දැන් එ් ගැන සිතන්න බල කෙරෙනවා. මේ අතරමැදි ලිංගික තත්වයට එ් තත්වය අැති අය වගකිව යුතු නෑ.

ක්‍රීඩා පිට්යේ කථාවක්

jesustodaysl තරුණ පිටුව "සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයා හා ඉතියෝපියානු නපුංසකයා" යන මැය යටතේ අාරම්භ කල සංවාදය විටින් විට මතු කර ගැනීම එ් පිළිබඳ දේව ධර්මය පාදා ගැනීමටත් එමඟින් සංක්‍රාන්ති හා සමලිංගික ප්‍රජාව පිළිබඳ දෙවියන්ගේ අැසින් බැලීමට උපකාරයකි.

ලංකාවේ දේව ධර්ම කතිකාවට මේ මාතෘකාව රැගෙන එ්ම ගැන අප ස්තූති වන්නට විය යුතුය.

මෙම ලිවීමට පදනම් වන්නේ ජගත් ජනමාධ්‍යයේ අවධානය පසු ගිය සතිය තුළ දිනාගත් පුවතකි.

කැස්ටර් සෙමෙන්යා

දකුණු අප්‍රිකානු මැදි දුර ධාවන ශූරියක වන සෙමන්යා දිගු කලක සිට ජාත්‍යන්තර මළල ක්‍රීඩා බලධාරින්ගේ කෙනෙහිලි කම් වලට ගොඳුරු වෙමින් සිටින ක්‍රිඩිකාවකි. ඊට හේතු වී අැත්තේ අැයි ? අන්තර් ලිංගික තත්වයේ පසුවීමයි. හෙවත් ගැහැනියක සහ පිරිමියෙකුගේ අතරමැදි තත්වයක පසු වීමය.

ජයග්‍රහනයන් ලබන මුල් කාලයේදි අැයට එල්ල කළ චෝදනාව වූයේ අැය පිරිමියෙකු බවයි. එ් නිසා පරීක්ෂණ ගණනාවකට මුහුණ දීමට අැයට සිදු විය. එය එක්තරා හිංසනයකි. අැය එ් චෝදනාවෙන් නිදහස් විය.

එහෙත් දැන් තව වටයකින් ගැටළු මතු ව තිබේ. එ් ලිංගික වර්ධන විචලතා අැති ක්‍රීඩිකාවන් සියලු දෙනාට මතභේදාත්මක නීතියක් ජාත්‍යන්තර මළල ක්‍රීඩා සංගමය ගෙන එ්මයි. මේ නිසා අැයට පුරුෂ හෝමෝන පහළ මට්ටමකට ගෙන එ්මේ ඔෞෂධ ගැනීමට අනිවාර්ය කෙරි තිබෙනවා. එසේ නොවේ නම් මැදි දුර ධාවනය අත් හැරිය යුතු වෙනවායැයි බල කෙරෙනවා.

jesustodaysl 2 වන වසර 10 වන සතිය 2018 මැයි 13

 

'සෙමෙන්යා" නිහඬව පැත්තකට වී නොසිට තමාට සිදු කෙරෙන බලපෑම් ගැන කථා කරනවා. ඔවුන්" මට කැමැති නැති බව සිීයය 97% ක් මට ස්ථිරයි. මම මේවා ගණන් නොගන්නා බව මට 100% ක ස්ථිරයි."

Comments powered by CComment