පවතින සමාජ ක්‍රමයේ ඉලක්ක අත්පත් කර ගන්න පිපාසයක් මිස, එවැනි අැතුලාන්ත සෙවිල්ලක් අපිට නැත්ද ? තරුණබවේ මූලිකම ගුණය මේ අැතුලාන්ත සෙවිල්ලයි. ඉතිං එය නැති අපි අැත්තටම තරුණ නෑ නේද ?

ජේසු ක්‍රිස්තුස් අවුරුදු 30 දි ප්‍රසිද්ධ ජීවිතය පටන් ගන්නවා. අවුරුදු 33 දී ඝාතනය වෙනකොට ජේසු තම මෙහෙවර උපරිමයෙන් ඉටු කර අවසන්. ජේසු පැහැදිලිවම තරුණයෙක්. එ්ත් ජේසු ගේ ප්‍රතිමා තුළ අපි එතරම් තාරුණ්‍යයක් දකින්නේ නෑ. අාගමික අධිකාරිය පවත්වා ගන්නා මනසින් මහළු බොහෝ දෙනා ජේසුගේ තාරුණ්‍ය සඟවනවා. ඔවුන් තාරුණ්‍යයට බයයි.

සිද්ධාර්ථ කුමාරයා තම විමුක්ති චාරිකාවට නික්මෙන්නේ අවුරුදු 29 දී. සිද්ධාර්ථ ගෞතමයාණන් බුද්ධත්වයට පත්වෙන්නේ අවුරුදු 35 දී. එ් කියන්නේ ගෞතම බුද්ධ ප්‍රභාෂ්වර තරුණයෙක්. එ්ත් බුද්ධ ප්‍රතිමා බොහොමයකත් අපි එතරම් තාරුණ්‍යයක් දකින්නේ නෑ.

මොහොමඩ් නබි ජේසුටත්, බුදුන්ටත් ටිකක් වැඩිමල් වූවත් නබිත් තම අාලෝකමත් බව ලබාගන්නේ අවුරුදු 40 දී. මේ මහා පුරුෂයින් සතු වූ තාරුණ්‍යය අපි හදුනා ගෙන තිබෙනවාද ? අාගමික බව මහළු අයගේ උරුමයක්, ගතියක් ලෙසයි ලෝකය සිතන්නේ. එ්ක අන්තිම වැරදියි.

අද සිටින තරුණ අපි තුළ ජේසු තුළ බුද්ධ තුළ නබි තුළ තිබුනු පැහැසර, පැණසර තරුණ බව දකින්නට නැත්තේ අැයි ?

අපිට තාම 30 ක් වෙලා නෑනේ ? කියලා කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම සිතමු. ඔබ අවුරුදු 30 වන කොට ජේසු වගේ වෙයිද ? බුද්ධ වගේ වෙයිද ? එසේ වීමට හැකි විමසිල්ලක, අැතුලාන්ත අරගලයක, සෙවිල්ලක.. අවිදිබවක.. ඔබ පසුවෙනවාද ?

කිතුනු තරුණයෙක් තරුණියෙක් ලෙස අධ්‍යාපනය රැකියාව ප්‍රේමය, විවාහය, අාදි ඉලක්ක එක්ක සටන් වදිමින් ඉන්න අතර අපි අපේ අැතුලාන්තයට නැඹුරු විය යුතුය. 

මේ සමාජය මගෙන් ඉල්ලන දේ මාෙකක්ද ? කියන ප්‍රශ්නය වෙනුවට දෙවිදුන් මගෙත් ඉල්ලන දේ කුමක්ද ? යන ප්‍රශ්නය නිරතුරු විමසීම මගින් පමණයි. අපිට මේ අැතුලාන්ත අවදි බවට විවෘත වෙන්න පුළුවන්.

jesustodaysl 2 වන වසර 7 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 22

Comments powered by CComment