2018 වර්ෂය කතෝලික සභාව තරුණයා ගැන සුවිශේෂි අවධානයක් යොමුකරන වසරක් බවට පත්වීමට නියමිතය.

ඊට ප්‍රධාන කොට බලපාන්න් ලෝක රදගුරු සිනෙඞ් සමුළුවේ 50 වන මහා සභා වාරය “යොවුන් පරපුර, විශ්වාසය හා කැඳවීම නිර්ණය” කිරීම යන තේමාව යටතේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබීමයි.

 

මෙහිදි සභාව යොවුන් ජනයා ලෙසින් අදහස් කරන්නේ වයස අවුරුදු 16-29 අතර පිරිසයි. ගෙවුනු වසර තුල ලොව පුරා මෙම වයස් කාණ්ඩයට අයත් පිරිසට සභාව පිළිබඳ තම අදහස් දැක්වීමට වතිකානුව විශේෂ වෙබ් අඩවියක් විවෘත කර තිබුනි. එම යොවුන් ජනමත සමීක්ෂණයේ අදහස් ද සැලකිල්ලට ගෙන ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියතුමා සිනඞ් සභාව අරඹයා තරුණයා ගැන විශේෂ ප්‍රකාශයක් එළි දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ ජනමත විමසුමට අදහස් ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියක් ජාතික කතෝලික තරුණ ව්‍යාපාරය හෝ වෙනත් කිසිදු තරුණ ව්‍යාපාරයක් විසින් සිදු කළ බවක් දැනගන්නට නැත.

නමුත් 2019 දි පැනමාවේදි පැවැත්වෙන ජගත් තරුණ දිනයට නම් දූත පිරිස් යැවීමට මේ තරුණ සංගම් කටයුතු කරනවාට සැක නැත. කිතුනු තරුණ ව්‍යාපාරවල පවතින මෙම උදාසින ස්වභාවය වෙනස් කිරීමට 2018 දී සිදුවන තරුණයා පිළිබඳ කතිකාව හේතුවේ නම් එය ලංකාවට සැබෑ ආශිර්වාදයක් වනු ඇත.


jesustoday 50 සතිය 2018 පෙබරවාරි 11

 

Comments powered by CComment