‘තරුණකම’ කියන ප්‍රබල ගුණය ඇත්තෝ සෑම විටම රැඩිකල් භාවිතාවන් වල නියැලෙති. උසම නත්තල් ගස, ලොකුම ගවලෙන, නත්තල් කලාප අතර තාරුණ්‍ය දිය කරමින් ක්‍රිස්තු තරුණයාගේ දැක්ම නිසි පරිදි ග්‍රහනය කර ගැනීමට නොහැකිව අතර මං වූවන්ට අපුරු නත්තල් තෑග්ගක් පිලිබඳ මේ කතාව සිතන්නට යමක් එක් කරනු ඇත.

දුප්පත්ම දුප්පත් මිනිසුන්ගේ ගෙවල් තරම් විශාල බාත්රූම් තිබෙන ලෝකයක ආරක්ෂිත වැසිකිළි පහසුකම් නැති ජනගහනය හිතාගන්න බැරි තරම්.

ලෝක ජනගහනයෙන් 60% කට ආරක්ෂිත වැසිකිළි නෑ.

ජාතික අභිමානය උදෙසා.

“මිසයිල අත්හදා බලන සඳ ගමන් ගැන කටයුතු කරන ඉන්දියාව චීනය වගේ රටවල ජනගහනයෙන් විශාල පිරිසක් මේ වැසිකිළි ප්‍රශ්නයෙන් බැට කෑම ජාතික අවමානයක් බව වටහා ගන්නේ නැතිකම අප තේරුම් ගත යුත්තේ කෙසේද ? මේ අතුරු කතාවෙන් නැවත අපි ප්‍රධාන කථාවට යමු.

පොත්, ඇඳුම්, කෑම බීම, ආදි නත්තල් තෑගී අතරට ‘වැසිකිළි’ එක් කිරීමේ අපුරු කථාව මේකයි.

ගැහැනු දරුවන්ම කීප දෙනෙක් ඉන්න පියා මිය ගිය දුප්පත් පවුලකට තිබුනේ පුංචි ගේපැලක්. ඔවුන්ට තිබුනේ ලෑලි වලින් ඇට වු වැසිකිළියක්. මේ ගැහැනු ළමයි වැඩිවියට පත්ව සිටියත් දිය නෑමට ගියෙත් පොදු ළිඳට. ඔවුන්ට නාන කාමරයක් තිබුනෙත් නෑ.

ගමේ තරුණයන් තුන්දෙනෙකු එකතු වෙලා තවත් තුන් හතර දෙනෙකු සමඟ කතා වෙලා මෙදා නත්තලේ ඔවුන්ගේ වැය ශීර්ෂ කපා දමලා මේ පවුලට ආරක්ෂිත වැසිකිළියක් සමඟ පුංචි නාන කාමරයක් හදලා දුන්නේ අණබෙර ගැසීමකින් තොරව. න්‍ැිමිඑදා්හික හි මේ කථාව ලියන්නේ නම් ගම් නැතිව ඔවුන්ට කරන ගරු කිරීමක් ලෙස.

“දකුණ දෙන දෙය වතමකට නොදැනේවා” යන ක්‍රිස්තු ප්‍රතිප්තතිය රැකීමට මේ තරුණයන් ක්‍රියා කිරීම අගය කළ යුතුයි. අවම වශයෙන් ඔවුන් මේ මුදල දීමට ඒ නිවසටවත් ගියේ නෑ. එක තරුණයෙකුගේ අම්මා අතේ ඒ ගෙදර අම්මාට මුදල ලබා දුන්නා.


jesustoday 45 සතිය 2018 ජනවාරි 07

 

Comments powered by CComment