කිතු හද ගැස්ම

අපි රාවතාවත්ත දේවස්ථානයේ ජාතිවාදය පිළිබඳ දේව ධර්මය ගැන කථාබහ කරමින් සිටියෙමු. ඔව් හු ගිංතොට ජාතිවාදයෙන් ගිනිබරක් කරමින් සිටියෝය.

අපි අපට කිසිදු වරදක් නොකළ මිනිසෙකු මරා දැමීමට අපව යොමු කරවන අප තුළ ඇති අවිඥානික ජාතිවාදි අගතින් හඳුනා ගන්නැයි සමිදුන් කරන ඇරයුම ගැන සංවාදයේ යෙදමින් සිටියෙමු.

 

ඔව් හු අනෙකාගේ දේපල ගිනිබත් කර අනෙකාට පහර දීමට වීදි බැසීමට තම බැතිමතුන්ට ආරාධනා කරමින් සිටියෝය.

කිතුනුවන් ජාතිවාදි හෝ ආගම්වාදි විය නොහැකි වූවත් විශේෂයෙන් කතෝලිකයින් අතර මුස්ලිම් විරෝධය දැඩි ලෙස වගා වී තිබෙනවා. ඊට සෘජුවම ඇතැම් පූජක හා ගිහි නායකත්වය වගකිව යුතුයි.

ආගමික ප්‍රතිශතය සැලකිල්ලට ගනිමින් මුස්ලිම් ජාතිකයා කතෝලිකයාට තර්ජනයක් බව කියන වැඩසටහන් දැන් සෑහෙන කාලයක ඉඳන් ඇතැමුන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. සිංහලකම මතුකරමින් සිංහල ජාතියට මුස්ලිම් ජාතිකයා තර්ජනයක් බව වන ප්‍රචාරණයත් සිංහල කිතුනුවා තුළ මුස්ලිම් විරෝධය වගා කරනවා.

ජාතිවාදය හා ආගම්වාදය තම දේශපාලන පැවැත්මට භාවිතා කරන දේශපාලන ක්‍රමයක් පවතින සමාජයක අනෙක් ආගමිකයා අපිව විනාශ කරන්න සිටිනවා යන හැඟීම ඇති වීම සිදුවෙනවා.

දැන් ලංකාව තුළ මුස්ලිම් ජාතිකයා අරඹයා ඇති වී තිබෙන්නේ මේ තත්වය දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව ඇති වු අගතිගාමි ආකල්ප වලට වඩා මේ මුස්ලිම් ජාතිකයාට එරෙහි අගතිගාමි ආකල්පය ඉතා ප්‍රබලයි. ඒකට හේතුව එය ජාතිය සමඟ මෙන්ම ආගම සමගත් බැඳී තිබෙන්නක් වීම.

දෙමළ ජාතිකයාට විරුද්ධ ආකල්ප තුළ කිතුනුවා ක්‍රියා කළේ ජාතියේ පදනමින්. හැබැයි මුස්ලිම් ජාතිකයාට විරුද්ධ ආකල්පය තුළ ඔහුගේ ජාතියට මෙන්ම ආගමට විරුද්ධ ආකල්පයක් පවතිනවා.

වහා හිනි ඇවිලන සුණු මේ තත්වය අපට ඕනැවටත් වඩා ප්‍රත්‍යක්ෂ වී තිබේනවා. අලුත්ගම හා ගිංතොට එහි විශාල ප්‍රකාශ දෙකක් පමණයි.

දිගින් දිගටම සිදුවන මේ ප්‍රහාර විසින් මුස්ලිම් තරුණ පිරිස් සන්නද්ධ වීම දක්වා රැගෙන ගියොත් එහි වගකීම ආගම්වාදය වපුරමින් බුදුන්ට, ජේස තුමන්ට, නබි තුමන්ට නිගරු කරන ආගමික පූජක පක්ෂ බාරගත යුතුයි.

ජාතිවාදයට විරුද්ධ දේව ධර්මය වහා වහා අපගේ සැදැහැවතුන් අතරට ගෙන යා යුතුයි. මේ මොහොතේ සමිඳුන් සිදුකරන හෘද ස්පන්දනය එයයි.


jesustoday 40 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 03

 

Comments powered by CComment