පවතින සමාජ ක්‍රමයේ ඉලක්ක අත්පත් කර ගන්න පිපාසයක් මිස, එවැනි අැතුලාන්ත සෙවිල්ලක් අපිට නැත්ද ? තරුණබවේ මූලිකම ගුණය මේ අැතුලාන්ත සෙවිල්ලයි. ඉතිං එය නැති අපි අැත්තටම තරුණ නෑ නේද ?

''ජාතිවාදය හා පටු චින්තනය කිසි විටකත් දිරිමත් නොකළ යුතුය. පටු අදහස් හා ක්‍රියාකාරිත්වෙයන් යුතු ජනතාවකගෙන් සමන්විත ජාතියක් කිසිදු විටක ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක් බවට පත්වන්නේ නැත.මා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරනත් බහුතරයේ මතය නිරතම නිවැරදි බව පිළිගන්නේ නැත.''

අප මිනිසුන්ව අපේ මිණුම් දඬු වලින් මනිනා විටදී අප විසින් අනෙකාට සිදු කරන තුවාලයේ තරම මේ චතාරිකයේ මේ කුඩා දියණිය අපට පෙන්වාදෙයි. කිතුනුවන් ලෙස මේශුද්ධවූ සතියේ ඇය උදෙසා අපට පැහැර හැරිය නොහැකි වගකීමක් පැවරී ඇත!

”මිනිසුන් අතර ජාති මමත්වය දියුණු නොකළ යුතුය. එය මිනිස් සිත්වලින් මකා දැමිය යුතුය. එය මිනිස් සිත්වලින් මකා දැමිය යුතුය. එය මුග්ධ හැඟිමකි. අශික්ෂිත වනචර ගුණයකි. තම රට, ජාතිය හෝ ආගම වෙනුවෙන් අපරාධ කිරීමට මිනිසුන්ට අනුබල දෙන ජාතිමමත්වය ශිෂ්ට මිනිසුන්ට නොහොබි

ජාතිවාදින්ගේ ගින්නෙන් ඝාතනය වු මොහොමඞ් බාසින්ගේ මුහුණු පොතේ තේමාව “ එක ජාතියක් - එක කණ්ඩායමක්” .'One Nation – One Team' විය. ඒ අරුතින් ඔහු ජාතිවාදය වෙනුවට ජාතික සමගිය අපෙක්ෂා කළ තරුණයෙකි. එහෙත් ජාතිවාදි ගින්නට ඔහු ද දැවී ගියේය.

ජාතිවාදය ඇත්තෙකු තරුණයෙකු නොවේ. තරුණ සිතක් යනු සියලු පටු බෙදිම් ඉක්මවා ගිය පැහැසර සිතකි.
ඔබ තරුණ ද ? එසේ නම් ඔබේ තරුණ බව මැන බලන්න.
ඔබ තුළ ජාතිවාදි සිතුවිලි තිබේද ?
ඔබ තුළ ආගම්වාදි සිතුවිලි තිබේද ?