හැබැයි කොල්ලගේ හා කෙල්ලගේ තාත්තාලා දෙන්නා ඇතුළු නෑ සනුහරේ පිරිමි මේ මඟුල් ගෙයට කැමැති වුනේ නෑ. ඒකට හේතුව මත්පැන් නැති වීම. “මහා කුණු ලෝභ මගුලක්’ සමහර පිරිමි නෑයෝ කිව්වේ එහෙම.

"මානව හිමිකම්" මතින් අාගමිකභාවයේ සාරය ලෞකික නීතිය තුළට ගෙනා අාවාට පසු සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයින් හා සමලිංගිකයින් වැනි පීඩිත ජන ප්‍රජාවන්ට තමන් අත්විදින පීඩාවට එරෙහිව නීතියේ පිළිසරණ පැතීමට ඉඩකඩක් විවර විය.

සෑබෑ ආදරය හදුනා ගත හැක්කේ මිනිස් මහිමය වෙත අවදිවුවන්ට පමණි. තමාව භාණ්ඩයක් කර නොගත් තමා සතු පුජනිය බව විනාශ කර නොගත් අයට පමණි. ආදරයේ පදනම මතු වන්නේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව ජිවත්වන මිනිසෙකු තුළය.

ලිංගිකත්වයේ දෙව් දහම හඳුනා ගැනීමේදි ලිංගිකත්වය පූර්ණ වශයෙන් හඳුනා ගැනීම හෙවත් ලිංගිකත්වය දෙස සාකල්‍ය බැල්මක් හෙළීම අත්‍යාවශ්‍යයි. ලිංගිකත්වය යනු හුදු ශාරීරික ක්‍රියාවක් ලෙස හඳුනා ගැනීම ඉතා බරපතල මුලාවකි.

මරිය තුමිය වගේ වුනොත් බැඳලා හමාරයි’ ලිපිය සමඟ කිතුනු විවාහ වල නොකිතුනු බව ගැන සංවාදයක් ඇරඹි තිබෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් ගැඹුරට මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා.