මේ දරුවන් තුළ ජීවිතය කෙරෙහි ආදරය දල්වන්න අවශ්‍ය වන අතරම ඔවුන් උදෙසා අනාගතයක් නිර්මාණය කිරිමට රජයට බල කළ යුතුයි. ආගමික ආයතන වලට බල කළ යුතුයි. මෙරට ආගමික සංස්ථා විසින් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පවත්වා ගැනීමට කරන උත්සහයෙන් 5% වත් මෙවැනි දරුවටත් සඳහා අනාගතයක් සකස් කර දීමට වැය කරන්නේ නෑ.

සෙල්ෆි මගින් සිදු කරන්නේ පුද්ගලයා තුළ ප්‍රදර්ශන කාමය මතු කිරීමයි. තමා තමාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට පෙළඹීමයි. ඉස්සර ඡායාරූපයකට පෙනී සිටීමට මිනිසුන් දැක්වූයේ ලැජ්ජාවකි. දැන් තමන් තමන්ගේම නිරුවත් ඡායාරූප පවා ගෙන අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම දක්වා තත්වය වර්ධනය වී ඇත.

බුදු දහම කියලා තියෙන්නේ “දුර්ලභං මනුස්සත්තං” කියලා. මනුෂ්‍යත්වය ඉතා දුර්ලභ දෙයක්. හරියට කණ කැස්බෑවා විය සිදුරෙන් අහස බලනවා වාගේ. කල්ප ගාණක් පෙරුම් පුරලා තමයි ලු මිනිසත් බව ලබා ගන්න පුළුවන්.

ම හිතනවා පොත් කියවීම ඔස්සේ ඕනැම කෙනෙක් තුළ ඇතුලාන්ත බුද්ධියක් වර්ධනය වෙනවා කියලා. අද ගොඩාක් මාධ්‍යයත් මතු පිටින් ඔබට පෙන්වන දේවල්ට වඩා බොහෝ දේ ඔබට ලබා දෙන්න හොඳ පොත් සමත් වෙනවා.

අපි දන්නවා ‘ජීවිතය විනාශ නොකරව’ කියලා පනතක් තිබෙනවා. ජීවිතයට ආදරය කරන්න. ජීවිතය රැක ගන්න නම් යම් අධ්‍යාපනයක් ලැබීය යුතුයි. ඉතිං ඒක මඟ හරින එක පාපයක් නොවේද?