දේව මෑණියන්ට යාච්ඥා කරන්නයි ගැහැණු ළමයින්ට ‘බඩුව’ ‘කෑල්ල’ ආදි වචන කියන්නයි කිසිදු කිතුනු යව්වනයෙකුට නොහැකි බව අද තිබුණු දහම් පාසල් චතාරික වැඩ සටහනේදි අපේ දේශකයා කියද්දී අපේ ටීන් සෙට් එකම මීයට පිම්බා වගේ ගල් ගැහුණා. ඒක කියලා ටික වෙලාවක නිහඬතාවයක් තිබුණා.

සෑම තත්පර දෙකකට වරක් ලෝකයක් තුළ ළමා විවාහයක්.

ළමා විවාහ යනු අවුරුදු 18 ඉක්මවීමට පෙර විවාහ දිවියට ඇතුළු වන්නන්ගේ විවාහයන්ය. මෙහිදි වැඩි අවධානය යොමුවන්නේ ගැහැනු ළමුන් පිළිබඳවයි.

2018 වර්ෂය ඇරඹුනේම ඒ ලෙවල් රිසල්ට්ස් එක්ක. ලංකාවේ පළවෙනියා ගත්තු බ්‍රයිට් පොරවල්ගේ මුහුණු හැම පත්තරේම. හැම චැනල් එකකම.

අපේ ටීන් සෙට් එක නත්තලට පස්සේ එකතු වුනු වෙලාවේ කථාවුනේ නත්තලට තිබුනු විවිධ ප්‍රෝගැම් ගැන.

මට නම් මාරට වැදුනා ‘අදයි නත්තල්’ කියන නාට්‍යය. ඒක කළේ අපේ ගමේ ඉස්කෝලේ ළමයි.

“ඔබේ වැටීමට හේතුව ඔබේ ඇස නම් එය උගුලා දමන්න” ජේසු එහෙම කියල තියෙනවා. ඇස් දෙකේ පෙනීම ඇතිව නරකාදියට යනවට වඩා ඇස් පෙනීම නැතිව ස්වරිගයට යාම යහපත් කියලත් එතුමා කියලා තියෙනවා.