ඔබ දකින්නේ, ආසියාවේ ආශ්චර්මයත් දූපතේ මව්පිය යුවලකි. මේ මුහුණුවල ඔබ දකින්නේ කුමක්ද ?

‘ශුද්ධාත්මලේපනයට ආ ළමා අම්මා’ ගැන කතා කරලා විසිර ගිය අපේ සෙට් එක ඊළඟ දවසේ හමුවුනාම මතු වුනෙත් ඒ වගේම කතාවක්.

අපේ සෙට් එකේ ඉන්න සසදි මට වමනේට වගේ කියලා කිව්වා. ගත් කටටම අපේ එකෙක් කිව්වා “වමනේ දාන්නේ බලාගෙන ඉස්කොලේ වමනේ දැම්මොත් නම් අස්වීමේ සහතිකය ෂුවර්”
පසුගිය දවස්වල අපේ රටේ සිද්ධ වෙච්ච හරිම කනගාටුදායක සිද්ධියක් තමයි ඉස්කෝලේදි වමනේ දැම්ම 10 වසරේ ගැහැණු ළමයෙක්ව විදුහල්පති හා ගුරුවරු එකතු වෙලා පාසලෙන් අස්කරලා ගෙදර එවීම.

2017 ලෝක ධර්මදූත ඉරුදින වෙනුවෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් නිකුත් කළ පණිවුඩයේදි එතුමා තාරුණයා සභා ධර්මදානයේ අනාගත බලාපොරොත්තුව වේ යැයි ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

තරුණයා පිළිබඳ ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගේ බලාපොරොත්තු සහගත අවධානය ශ්‍රී ලංකාවේ කිතුනු සභාව බරපතළව සැලකිල්ලට ලක් කරන බවක් නොපෙනීම කනගාටුවට කරුණකි.

නව යව්වනය හා අධ්‍යාපනය ගැන අපේ ටීන් සෙට් එක රවීන්ද්‍ර ගුරුතුමා එක්ක කළ සාකච්ඡාවේදියි මේ අදහස් මතු වුනේ.