”නිහාල් සර් කියන්නේ නරක ළමයි කියලා පිරිසක් නෑ. ළමයින්ගේ නරක හැසිිරීම් තියෙනවා. වැඩිහිටි අපෙත් තියෙනවා. ඒ නරක හැසිිරීම් හදා ගන්න අපිට පුළුවන්.”

ඒ එක්කම අපි කතාවුනේ ෆේස්බුක් වැනි ීදජස්ක ඵැාස් හරහා එන දේවල් විශ්වාස කරන එක අපේ විශ්වාසයට පටහැනි වැරදි ක්‍රියාවක් නේද කියලයි ? අපිත් ඒ වගේ කිසි ලෙසින්වත් විiානුකූලව හා නිත්‍යානූකූලව ඔප්පු නොකළ අදහස් හුවමාරු නොකළ යුතුයි.

මැතිවරණය නිමාවීමත් සමඟම ඇතැම් පටු ජාතිවාදින් නැවත වෛරය වැපීරිමට පෙරට විත් තිබේ. ‘අපි ඡන්දේ දිනුවා මරක්කලයොයි කුරුස කරාරයෝයි පරිස්සම් වෙයව්.’ ඒ මුහුණු පොතේ පෝස්ටුවකි. එය දුටුවේ 22 වෙනිදාය. එදිනම මේ ලියුම්කරු නුගේගොඩ පාසලකට හැරෙන හංදියකදි දුටුවේ පහත පෝස්ටරයයි.

දේව මෑණියන්ට යාච්ඥා කරන්නයි ගැහැණු ළමයින්ට ‘බඩුව’ ‘කෑල්ල’ ආදි වචන කියන්නයි කිසිදු කිතුනු යව්වනයෙකුට නොහැකි බව අද තිබුණු දහම් පාසල් චතාරික වැඩ සටහනේදි අපේ දේශකයා කියද්දී අපේ ටීන් සෙට් එකම මීයට පිම්බා වගේ ගල් ගැහුණා. ඒක කියලා ටික වෙලාවක නිහඬතාවයක් තිබුණා.

සෑම තත්පර දෙකකට වරක් ලෝකයක් තුළ ළමා විවාහයක්.

ළමා විවාහ යනු අවුරුදු 18 ඉක්මවීමට පෙර විවාහ දිවියට ඇතුළු වන්නන්ගේ විවාහයන්ය. මෙහිදි වැඩි අවධානය යොමුවන්නේ ගැහැනු ළමුන් පිළිබඳවයි.