"මචං අැත්තටම අපි දැන්වත් සිරාවට හිතන්න ඔිනි. ටික ටික අපි මිනිමැරුවෝ වෙන්නේ කොහොමද කියලා" "එ්ක අැත්ත. මේ විදිහට ගියොත් අපි තුළත් මිනිමැරුවෙක් හැදෙයි"

"මේ වර්ෂය තුළ අපේ රටේ සහෝදර ශිෂ්‍යයින්ගේ ප්‍රහාරයට ලක් වී මිය ගිය දෙවැනි ශිෂ්‍ය නායකයා ගැනත් කථා කරන්න ලැබීම පට්ට අවුලක් මචං."

එහෙම කිව්වේ දෙවින්ද, Jesustoday ටීන් පේජ් එක කියවන ඔයාලට මතක අැති අපි මීට පෙරත් පහර කෑමට ලක්ව මිය ගිය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයෙක් ගැන කථා කළා. මෙවර අපේ සෙට් එක එකතු වුනේ කාලෙකට පස්සේ වාර විභාගේ ඉවර වුණු ගමන්.

"මාර වැඩක්නේ දවස් දෙකට දෙන්නෙක්" ම

"එක ශිෂ්‍යයෙක් මළ මිනියක් වෙනවා තව ශිෂ්‍යයෙක් මිනිමැරුවෙක් වෙනවා"

"ශිෂ්‍ය නායක පට්ටම් ගැන වෙනම සිතීමක් අවශ්‍යයි. අැත්තටම සමහර ගුරුවරු ප්‍රිපෙක්ට්ස්ලාව පොලිස්කාරයෝ කරනවා"

"එ්ක නම් අැත්ත. මම නම් කැමැති නෑ මල්ලිලාට පාට් දාන්න" දවසක් අපේ ටීචර් කෙනෙක් මට කියනවා ඔහොම බෑ ප්‍රිපෙක්ට් කෙනෙක් වෙන්න. තදට ඉන්න ඔිනි. කියලා.

"අපේ බැජ් දෙන දවසේ අාවා සර් නම් ටීචර්ස්ලා. අම්මලා, තාත්තලා. ළමයි ඉස්සරහම කිව්වා ශිෂ්‍ය නායකයෝ කියන්නේ පොලිසියක් නෙවෙයි. ශිෂ්‍ය නායකයෝ සහෘද නායකයෝ වෙන්න ඔිනි කියලා. පරිපාලනයේ වැඩ ටික කරගන්න උදව්කාරයෝ ටිකක් කියන අාකල්පය වෙනස් කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා."

"මචං අැත්තටම අපි දැන්වත් සිරාවට හිතන්න ඔිනි. ටික ටික අපි මිනිමැරුවෝ වෙන්නේ කොහොමද කියලා"

"එ්ක අැත්ත. මේ විදිහට ගියොත් අපි තුළත් මිනිමැරුවෙක් හැදෙයි"

"අපි පොඩි සාකච්ඡාවක් දාමුද නිවාඩු කාලේ වැඩිහිටියෙක්වත් සම්බන්ධ කරගෙන. අැයි මේ ශිෂ්‍ය ප්‍රචණ්ඩාවේශය"

හැමෝම එ්කට එකඟ වුණා. අපේ කථා බහ අපි ඔබත් එක්ක බෙදාගන්නම් කෝ. 

Jesustodaysl 2 වන වසර 38 වන සතිය 2018 දෙසැම්බර් 02

Comments powered by CComment