මේ දරුවන් තුළ ජීවිතය කෙරෙහි ආදරය දල්වන්න අවශ්‍ය වන අතරම ඔවුන් උදෙසා අනාගතයක් නිර්මාණය කිරිමට රජයට බල කළ යුතුයි. ආගමික ආයතන වලට බල කළ යුතුයි. මෙරට ආගමික සංස්ථා විසින් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පවත්වා ගැනීමට කරන උත්සහයෙන් 5% වත් මෙවැනි දරුවටත් සඳහා අනාගතයක් සකස් කර දීමට වැය කරන්නේ නෑ.

ෆේල් උන් ගැන දේව ධර්මය මොකක්ද?

ඒ ගැන කිතුසර බොහෝ විට කතා කරලා තිබෙනවා. ෆේල් උන් කියන්නේ ‘පින් මඳ පුතුන්’ නොවන බව.

ෆේල් උන් කියන්නේ ‘මං මුලාවු බැටළුවෝ ’ අමතක කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් බව.

ෆේල් උන් කියන්නේ දෙවියන්ගේ මහා පෝසත්කම වන විවිධ වු දක්ෂතා හැකියා මතු නොකරන දුප්පත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක ප්‍රතිඵලයක් බව.

ෆේල් උන් කියන්නේ දෙවියන් අකමැති දරිද්‍රතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් බව.

ෆේල් උන් කියන්නේ රෝගීන් අමතක කරන රෝහල් වැනි පාසල් පද්ධතියක ප්‍රතිඵලයක් බව.

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කියන්නේ ලංකාවේ මෑතභාගයේ වැඩීම පිරිසක් සහභාගී වු විභාගය මේ ගැන කිතුසර 2017 ජනවාරි කලාපයේ ලෝකයේ ලොකුම විභාගය පැවැත්වූවාට පසු අපි කුමක් කරමුද? නමින් ලිපියක් ඵල වුණා.

දැන් ඒ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඇවිත් අවසානයි. හෙට අනිත්දා වෙන කොට ඒ විභාගයෙන් සමත් අයගේ උසස් පෙළ පංති පටන් ගන්නවා. නමුත් ඒ විභාගයෙන් ෆේල් වුනු අය ගැන සියල්ලන්ටම අමතකය.

රජයේ සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව ෆේල් වුනු අය 218 000 ක් පමණ වෙනවා. දෙදෙනෙක් දිවි නසා ගන්නා දිවි නසා නොගත් අයට මේ රට ලබාදෙන අනාගතය කුමක්ද?
ෆේල් උන්ට දියහැකි දේව ධර්මය මොකක්ද?

මේ දරුවන් තුළ ජීවිතය කෙරෙහි ආදරය දල්වන්න අවශ්‍ය වන අතරම ඔවුන් උදෙසා අනාගතයක් නිර්මාණය කිරිමට රජයට බල කළ යුතුයි. ආගමික ආයතන වලට බල කළ යුතුයි. මෙරට ආගමික සංස්ථා විසින් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පවත්වා ගැනීමට කරන උත්සහයෙන් 5% වත් මෙවැනි දරුවටත් සඳහා අනාගතයක් සකස් කර දීමට වැය කරන්නේ නෑ.

ෆේල් උන් කියන්නේ අපතයෝ නොවන බව

ෆේල් වුනා කියන්නේ ජීවිතය ෆේල් වීමක් නොවන බව

ෆේල් වීම නැවත සිතා බලා නැගී සිටිමට හේතුවක් කරගත යුතු බව.

ෆේල් උනත්
සා පෙළ විභාගය
අත්නොහරිමු
අපි කිසිවිට ජීවිතය

දනිමු අප
ජීවිතය හරියක්
හෙට ලැබ ගන්න
මගක් සොයා
අපි සටනට
බහිමු අද

(කිතුසර 2016 මැයි-ජුනි කලාපයෙන් උපුටා ගත්තකි)

Jesustodaysl 2 වන වසර 34 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 04

 

Comments powered by CComment