බුදු දහම කියලා තියෙන්නේ “දුර්ලභං මනුස්සත්තං” කියලා. මනුෂ්‍යත්වය ඉතා දුර්ලභ දෙයක්. හරියට කණ කැස්බෑවා විය සිදුරෙන් අහස බලනවා වාගේ. කල්ප ගාණක් පෙරුම් පුරලා තමයි ලු මිනිසත් බව ලබා ගන්න පුළුවන්.

 

Jesustoday වෙබ් අඩවියේ තිබු "බොදුනු සොයුරු සොයුරියන්ගෙන් සමාව ඉල්ලමි" නැමැති ලිපිය ගැන අපේ ටීන් සෙට් එකේ කතා බහක් ඇති වුණා. ඒ එක්කම පොසොන් පෝයට පියවර යොවුන් සමාජය පවත්වන පැළ දන්සැල ගැනත් අපේ කට්ටිය කතා වුණා.

කිතුනු බොදුනු යොවුන් පිරිස් ලෙස අප රටේ ආගමික සහජීවනය ඇති කරන්න නම් අනෙකුත් ආගම් හි හරය ගැන ඉගෙනීම වැදගත් කියන අදහස මතු වුණා.

කළුතර ශුද්ධ වු පවුලේ කන්‍යාරාමයේ නව යොවුන් සොයුරියන් ‘බුදු නෙතින් දකින්නට’ කියලා බැති ගී දැහැනක් මෙවර පොසොන් එකට සංවිධානය කරලා තිබුණා. කිතුනු සොයුරියන් පිරිසක් ලෙස ඒ වැඩෙන් ඔවුන් ආගමික සහජීවනය සඳහා යම් පුංචි පියවරක් තබලා තියෙනවා කියන එකයි අපේ සෙට් එක කතා වුනේ.

ඒ අතර අපේ එකෙක් වෙනත් පැත්තකට අපේ කතාව හැරෙව්වා.

"කොච්චර ආගම් තිබුණත් අපේ මිනිස්සු ජීවිතේ වටිනාකම තේරුම් අරන් නෑ. අදත් අවුරුදු 17 කොල්ලෙක් සියදිවි නසාගෙන"

ජීවිතයේ වටිනාකම ගැන අපේ ආගම් මොනවාද කියලා තියෙන්නේ?

බුදු දහම කියලා තියෙන්නේ “දුර්ලභං මනුස්සත්තං” කියලා. මනුෂ්‍යත්වය ඉතා දුර්ලභ දෙයක්. හරියට කණ කැස්බෑවා විය සිදුරෙන් අහස බලනවා වාගේ. කල්ප ගාණක් පෙරුම් පුරලා තමයි ලු මිනිසත් බව ලබා ගන්න පුළුවන්.

බුදු දහමේ ඒ අදහසත් "ජීවිතය අපට අයිති නෑ. එය අපිට දෙවියන් දුන් තෑග්ගක්" කියන කිතුනු අදහසත් හිත තුළට නොගිය නව යව්වනයට ඒ ගැන දැනෙන යමක් කළ යුතුයි කියලා අපි කතා වුණා.

ශුද්ධ වු පවුලේ කන්‍යාරාමයේ සොයුරියන්ගේ බැති ගීතාවලියේ ඒ ගැන කියැවෙන බැති ගීතයකුත් තිබුණා.

නියත විවරණ ගන්න ඔබ හට
දහස් බුදු බණ පද තිබේ
පුරා පෙරුමත් ලැබු ජීවිතේ
එපා නොකියනු මැන ඉතිං
රජ්ජුමාලා නැගණිවරුනි.

පොසොන් වෙසක් නත්තල් රාමසාන් ආදිය නිමිති කරගෙන අපේ ආගම් ගැන කතා බහ කිරීමට අපේ යොවුන් සෙට් එක තීරණය කළා.

Jesustodaysl 2 වන වසර 32 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 21

 

Comments powered by CComment