කිතුනු යැයි පවසන පාසල් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාව තුල ඇත. මේ පාසල් තමන්ගේ අභිමානවත් ආදි සිසුන් ගැන බොහෝ පුරසාරම් දොඩනු ද දැකිය හැක. එහෙත් ප්‍රශ්නයක් තිබේ.

 

කිතුනු යැයි පවසන පාසල් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාව තුල ඇත. මේ පාසල් තමන්ගේ අභිමානවත් ආදි සිසුන් ගැන බොහෝ පුරසාරම් දොඩනු ද දැකිය හැක. එහෙත් ප්‍රශ්නයක් තිබේ. මේ පාසල් තුලින් මාර්ටින් ලූතර් කිං (කනිෂ්ඨ) ඔස්කා රොමේරෝ රද ගුරු, තෙරේසා මව් තුමිය, වැනි කී දෙනෙකු ඉහිරී ඇත් ද, බොහෝ සමාගම්වල සේවකයින් සූරාකන හාම්පුතුන්ට ලාභ කඳු ගොඩ ගසා දෙන මේ ලෝකේ රාජ්‍යයේ දක්ෂ කලමණාකරුවන්, කපටි දේශපාලකයින් පිට කොඳු බිඳගත් නිලධාරින් තමන්ගේ සුපිරි නිෂ්පාදන ලෙස දැක්වීම කොතරම්ද? අධ්‍යාපනයේ දේව අරුතට එකඟද? 

කිතුනු අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්නන්ට මෙම කවිය සිතා බැලීමට කදීම නිමිත්තක් නොවේද?

ආදරණීය ගුරුතුමෙනි,

මම නාසි වඳ කඳවුරකින් මිදි
පලා ආවෙක්මි.
බොහෝ මිනිසුන් විසින් නුදුටු
නොදැකිය යුතු බොහෝ දෑ
මම දුටුවෙමි.
උගත් ඉංජිනේරුවන් විසින්
ගෑස් කුටි තනා තනන හැටි
දක්ෂ වෙෙද්‍යවරු විසින්
මිනිසුන්ට විෂ එන්නත් කර
මරා දමන හැටි
පුහුණුව ලත් හෙදියන් විසින්
ළඳරුවන් මරා දමන හැටි
උපාධිධාරින් විසින්
ගැහැණු හා පිරිමි ළමුන්
පුළුස්සා මරා දමන හැටි
මට අධ්‍යාපනය ගැන ඇත්තේ
සැකයකි.
මාගේ ඉල්ලීම නම්,
ගුරුවරුන් විසින් තම සිසුන්ට
කියා දිය යුත්තේ
මානව දයාවෙන් යුතු මිනිසුන්
වන ආකාරයයි.
ඔබේ ඉගැන්වීම අවසාසනයේ
ලොවට උගත් අමනුෂ්‍යයින්
අති දක්ෂ යක්ෂයින්
දායාද කළ යුතු නැති
කියවීම, ලිවීම, ගණිතය, ඉතිහාසය
වැදගත් වෙන්නේ
ඒ මගින් අනාගත පරපුරට
වඩා මානව හිතවාදී වීමට
කියා දෙන්නේ නම් පමණි.

jesustodaysl 2 වන වසර 25 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 26

 

Comments powered by CComment