සෑම තත්පර දෙකකට වරක් ලෝකයක් තුළ ළමා විවාහයක්.

ළමා විවාහ යනු අවුරුදු 18 ඉක්මවීමට පෙර විවාහ දිවියට ඇතුළු වන්නන්ගේ විවාහයන්ය. මෙහිදි වැඩි අවධානය යොමුවන්නේ ගැහැනු ළමුන් පිළිබඳවයි.

 

සී. එන් එන් විදෙස් මාධ්‍ය සේවාව පවසා සිටින්නේ ලොව පුරා ළමා විවාහ වර්ධනය වීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති බවයි.

■ වර්ෂයක් තුළ ළමා විවාහ මිලියන 15 ක් (15 000 000)
■ විනාඩියකට ළමා විවාහ 28 ක්.
■ සෑම තත්පර දෙකකට එක් ළමා විවාහයක්

අවුරුදු 18 ඉක්මවීමට පෙර විවාහ වන ගැහැනු දරුවන් පිළිබඳ ඉහත සංඛ්‍යා දත්ත පෙන්වා දෙන යථාර්ථය කොතරම් බිහිසුනුද ?
ළමා ගැහැනු දරුවන්ගේ ශරීරය කිසි ලෙසකින්වත් විවාහයට සුදුසු පරිදි වර්ධනය වී නෑ. සාමාන්‍ය වෛi මත ගැහැනු ළමයෙකු පළමු දරුවා බිහි කිරිමට සුදුසු වයස අවුරුදු 23 ක් බවයි. ඉතිං නිසි ලෙස වර්ධනය නොවු ළමා බිරින්දෑවරු දරු ප්‍රසුතීයේදි මරණීය තත්වයට පත්වීමට ඇත්තේ වැඩි ඉඩක්. එපමණක් නොවේ ඔවුන් බිහිකරන දරුවන්ගේ අනාගතයද ඉතා අඳුරු වන බව ප්‍රත්‍යක්ෂ වී තිබේනවා.

මේ ළමා විවාහය නිසා,

■ දරුවන්ට ළමා කාලය අහිමි වී වෙනවා.
■ ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය ඇන හිටිනවා.
■ ඔවුන් හිංසාවට පීඩාවට ලක්වෙනවා.
■ අත්හැර දැමීමට නොසලකා හැරීමට පත්වෙනවා.
■ විශාල සමාජ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා.

ළමා විවාහය වැලැක්වීමට ඒ සඳහා නීති තිබීම පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බව පෙනී යන අතර ගතානුගතික ආගමික සංස්කෘතික වාර්ගික සිතුම් පැතුම් වෙනස් කිරීම මෙන්ම අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීමටද ආර්ථිකමය ලෙස ඇති විෂමතා අහෝසි කිරීමද අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

ළමා මව්වරුන්ට උපකාර කිරීමෙන් ඉදිරියට යන දූත සේසාවක් ළමා යොවුන් හා ළමා මව්වරුන්ගේ දරුවන් පිළිබඳ ක්‍රීඩාවට නැංවීම අත්‍යාවශ්‍ය ව පවතින්නේය යන සත්‍ය දැක ක්‍රියාත්මක වීම යුගයේ අවශ්‍යතායකි.


jeusutoday 50 සතිය 2018 පෙබරවාරි 11

 

Comments powered by CComment