ලෝක ඒඞ්ස් දිනය දා අපේ ටීන් සෙට් එක කතාබහ කළේ එච්. අයි. වී හා ඒඞ්ස් ගැන.

අපේ ටීන් සෙට් එකේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ දෙගොල්ලන්ටම එච් අයි වී ගැනත් ඒඞ්ස් ගැනත් යම් අවබෝධයක් තිබුණා.

එච්. අයි. වී. වෛරසයක්. ඒ වෛරසසය ශරීරගත වෙලා කාලයක් ගියාම ‘ඒඞ්ස්’ තත්වයට කෙනෙකු පත්වෙනවා.

එච්. අයි. වී ශරීර ගත වෙන්නේ ප්‍රධාන කොටම ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැතීමෙන් ඒ හැරුනු විට මවගෙන් දරුවාට, එකම කටුවකින් මත්ද්‍රව්‍ය විඳගන්නා අය අතර, රුධිර පාරලවිනයෙන් එච්. අයි. වී. ශරීර ගත වෙන්නත් පුළුවන්.

ලිංගික සබඳතා පිළිබඳ කතා කරද්දී අපේ ටීන් සෙට් එක අතර ීඛී ගැන කථා බහ ඇති වුනා. කෙල්ලෝ කොල්ලෝ ීඛී කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති වලට නොවෙයි. සමලිංගික සේවනයට

පිරිමි-පිරිමි හෝ ගැහැනු-ගැහැනු අතර ලිංගික සබඳතා සමලිංගික සේවනය ලෙස හඳුන්වනවා. ටීන් ප්‍රජාව අතර දැන් SLS ප්‍රවනතාවයක් තියෙනවා කියලා අපේ සෙට් එක කතා වුණා. එතකොට තමයි අපේ එකෙක් කිව්වේ ලංකාවේ සමලිංගික සබඳතා නිසා HIV ශරීරගත වන පිරිස එන්න එන්න වැඩි වෙන ටේ‍රන්ඞ් එකක් තියෙනවා කියලා.

ගියවසර තුළ ලංකාවේ HIV ගැන ආසාධිත වූවන්ගේ 37% කට ්‍යෂඪ ආසාධිත වෙලා තියෙන්නේ සමලිංගික සබඳතා නිසා බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඇත්තටම මෙය විශාල ප්‍රතිශතයක් කියන දේ අපේ ටීන් සෙට් එකේ අදහස වුනා.

සමකාමින් ව තේරුම් ගන්න අතරම සමලිංගිකත්වය විලාසිතාවක් ලෙස ව්‍යාප්ත කරන උත්සහයන් පරාජය කළ යුතුයි කියලා අපේ එකෙක් කිව්ව කතාවට කට්ටියම එකඟ වුණා.


jesustoday 41 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 10

 

Comments powered by CComment